iFLEET » Aktuality » Fleet dodavatel » ŠKODA AUTO představuje plán udržitelné mobility

ŠKODA AUTO představuje plán udržitelné mobility

 

úterý, 20. září 2022

(TZ:Škoda Auto)Pomocí komplexního plánu opatření v rámci strategie NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 urychluje ŠKODA AUTO dekarbonizaci podniku. Kromě urychleného rozšiřování elektromobility se zaměřuje na udržitelnou výrobu a používání bateriových vozů, včetně dodavatelských řetězců. Za tímto účelem sází ŠKODA AUTO ve svých vozech například na znovu použitelné materiály a na důslednou recyklaci vysokonapěťových baterií z elektromobilů.

 

Udržitelnost jako klíčová oblast strategie NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030
Automobilka si stanovila ambiciózní cíle k dalšímu efektivnímu snižování uhlíkové stopy svých firemních aktivit. V roce 2021 díky společnosti Škoda Auto se koncern Volkswagen stal první automobilkou na světě, která splnila požadavky definované Akčním plánem Evropské unie pro financování udržitelného růstu a taxonomie EU.

Rozvoj elektromobility
Do roku 2026 uvede ŠKODA AUTO na trh tři nové čistě elektrické automobily, přičemž další modely budou následovat. Do roku 2030 se má podíl čistě bateriových elektromobilů na prodejích značky ŠKODA v Evropě zvýšit na více než 70 procent. ŠKODA AUTO chce dalším rozvojem elektromobility do roku 2030 ve svém vozovém parku snížit emise CO2 o více než 50 procent oproti roku 2020.

Dekarbonizace výroby
Při výrobě svých vozů využívá ŠKODA AUTO stále více obnovitelné zdroje energie, čímž při výrobě výrazně snižuje emise CO2. Například všechny tři české závody mají do roku 2030 vyrábět se zcela neutrální bilancí CO2, výrobní závody v Indii mají tento cíl již v roce 2025. Závod na výrobu komponentů ve Vrchlabí tento požadavek plní již od konce roku 2020. Kromě využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů zahrnují komplexní opatření také recyklaci odpadů, používání udržitelných materiálů, procesy šetřící zdroje a do značné míry ekologickou logistiku. Kromě toho ŠKODA AUTO společně se ŠKO-ENERGO podporuje výstavbu větrné elektrárny v Moravici-Melči na východě České republiky.

Udržitelný materiálový cyklus a druhý životní cyklus baterií
ŠKODA AUTO používá stále více přírodních, recyklovaných a recyklovatelných materiálů, jako je tomu například u koncepčního vozu VISION 7S. Kromě kovů, hliníku a skla se v nových automobilech již nyní používají recyklované plasty. V modelové řadě ŠKODA ENYAQ iV jsou potahy sedadel vyrobeny ze střižní vlny a recyklovaných PET lahví. Dalšími kroky v cyklu jsou kompozitní materiály vyrobené z plastů a vláken cukrové řepy nebo rákosu rodu Miscanthus (ozdobnice). V současné době se zkoumá také použití rýžových slupek a konopných, korkových a kokosových vláken. ŠKODA AUTO využívá použité vysokonapěťové baterie z elektromobilů ještě před jejich recyklací jako stacionární úložiště energie. Tento druhý životní cyklus účinně snižuje stopu CO2.

Klimaticky neutrální využívání elektrických vozidel
Komplexní přístup společnosti ŠKODA AUTO k udržitelnosti zahrnuje nejen výrobu s neutrálními emisemi CO2, ale také provoz elektromobilů s převážně nízkými emisemi. Společnost podporuje rozšiřování obnovitelných zdrojů energie v Evropě. Podílí se například na výstavbě nové větrné farmy ve Finsku. S vypočteným množstvím energie 570 GWh ročně bude elektrárna v budoucnu vyrábět dostatek tzv. zelené energie pro zásobování elektřinou přibližně 150 000 domácností nebo pro lokální bezemisní pohon elektromobilů značky ŠKODA.

Materiály: šetrné k životnímu prostředí a recyklovatelné
Používání recyklovatelných materiálů a v ideálním případě materiálů, které již byly jednou recyklovány, je pro udržitelnost automobilů obzvláště důležité. To platí pro karoserii, podvozek a v neposlední řadě i pro interiér vozidla. Podle směrnice EU 2005/64/ES musí být nejméně 85 % hmotnosti vozidla recyklovatelných a dalších deset procent musí být alespoň energeticky využitelných. ŠKODA AUTO tuto hodnotu překračuje a v rámci koncernu Volkswagen se snaží dosáhnout více než 95% materiálového využití a interní recyklace. Na konci životního cyklu se vozidlo demontuje, aby se co nejvíce jeho součástí recyklovalo. Kovy se používají k výrobě nové oceli a hliníku pro nové odlitky. Odpadní sklo se využívá k výrobě nových oken nebo izolačního materiálu ze skleněných vláken. Plasty se používají přinejmenším k výrobě nových výrobků každodenní potřeby, jako jsou ramínka na šaty nebo květináče.

Výběr materiálu s ohledem na recyklovatelnost
Oddělení Technického vývoje ŠKODA AUTO zohledňuje recyklovatelnost použitých surovin již ve fázi výběru materiálu pro nový vůz a v oblasti výzkumu spolupracuje s Technickou univerzitou v Liberci. Jedním z cílů je zvýšit podíl monomateriálů, které lze recyklovat nejlépe a nejúčinněji. Tyto monomateriály se používají v interiérových obloženích, vzduchotechnických kanálech nebo jako měděné vodiče v kabelových svazcích. Po recyklaci se využívají například na potahy sedadel nebo na koberce. Příkladem je obložení dveří v modelu OCTAVIA, kde je 50 % kompozitního materiálu vyrobeno z obnovitelných surovin. ŠKODA AUTO vyvinula kompostovatelné fólie na bázi kukuřičného škrobu pro balení dílů, které se přepravují z České republiky do indického závodu v Púně. Ty se poté po třech až šesti měsících v logistickém parku v Púně uplatňují jako půdní kondicionér a organické hnojivo. Tímto způsobem lze měsíčně ušetřit 500 kilogramů běžné plastové fólie.

Tkaniny vyrobené z PET lahví a plniva z vedlejšího produktu při výrobě cukru
Pro modelové řady ŠKODA ENYAQ iV a ŠKODA KAROQ již jsou k dispozici látky vyrobené až ze 70 % z recyklovaných PET lahví. Ty se po recyklaci zpracovávají na přízi. U potahů sedadel v interiéru Lodge v modelové řadě ENYAQ iV jsou tyto příze kombinovány s přírodní střižní vlnou. ŠKODA AUTO pracuje také na vývoji udržitelných materiálů s přírodními složkami, které se v budoucnu dostanou i do sériové výroby. Patří mezi ně například vlákna z cukrové řepy, která jsou vedlejším produktem cukrovaru v Dobrovici nedaleko sídla společnosti ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi. Vlákna z cukrové řepy se používají k výrobě plniva pro plastové díly. Inženýři ze společnosti ŠKODA AUTO využívají také cukrovarské řízky: barví se speciálním postupem a v interiéru vytváří designové akcenty. ŠKODA AUTO si na tento proces podala patentovou přihlášku.

Nové technologie pro udržitelnější pneumatiky a nižší spotřebu energie
ŠKODA AUTO se komplexně zabývá otázkou udržitelnosti také v oblasti vývoje pneumatik. V budoucnu bude možné používat pneumatiky s vysokým podílem udržitelného materiálu nebo pneumatiky s certifikátem FSC, pokud budou splňovat vysoké požadavky na kvalitu a bezpečnost. Za tímto účelem společnost úzce spolupracuje se svými partnery z oblasti vývoje a výroby pneumatik. Například společnost Continental nabízí pneumatiky s vyšším podílem recyklovaného materiálu a zkoumá využití přírodního kaučuku z pampelišek. Společnost Bridgestone již pro ŠKODA AUTO na vozy ENYAQ iV dodává lehčí pneumatiky s nižším valivým odporem. Nižší spotřebu energie, a tím i nižší emise zajišťují u současných vozů ŠKODA také nové technologie, jako je použití úsporného vnějšího i vnitřního LED osvětlení, optimalizované jízdní režimy pro motor a převodovku a průběžné úpravy softwaru vozu prostřednictvím vzdálených aktualizací. Tepelné čerpadlo, která je dostupné v modelové řadě ENYAQ iV jako prvek na přání, umožňuje ještě efektivnější provoz vytápění a klimatizace.

Výroba: V České republice do roku 2030 CO2 neutrální bilance
ŠKODA AUTO pro udržitelnou výrobu vozů stále více využívá obnovitelné zdroje energie, čímž při výrobě výrazně snižuje emise CO2. Všechny tři české závody mají být do roku 2030 z hlediska emisí CO2 zcela neutrální. Závod na výrobu komponentů ve Vrchlabí tento cíl plní již od konce roku 2020. Kromě využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů patří mezi komplexní opatření také recyklace odpadů, využívání materiálů a procesů šetřících zdroje a do značné míry tzv. zelená logistika.

Třetí největší střešní fotovoltaický systém v České republice bude v Mladé Boleslavi
Společně s poskytovatelem energetických služeb ČEZ uvede společnost ve svém hlavním závodě v Mladé Boleslavi na přelomu let 2022/2023 do provozu třetí největší střešní fotovoltaický systém v České republice. Celkem téměř 6 000 solárních modulů nejnovější generace nabídne jmenovitý výkon 2 300 kW a ročně vyrobí více než 2 200 MWh elektřiny. Do konce desetiletí se má v elektrárnách používat pouze CO2 neutrální biomasa a bioplyn. V závodě ve Kvasinách pochází nyní více než 90 % elektrické energie z obnovitelných zdrojů a v Moravici-Melči na východě České republiky podporuje ŠKODA AUTO společně se svou dceřinou společností ŠKO-ENERGO výstavbu větrné elektrárny. Čtyři větrné turbíny zde v budoucnu vyrobí 26,3 GWh energie ročně.

ŠKODA ENYAQ iV je již nyní bilančně CO2 neutrální
Tento vůz je již nyní je dodáván zákazníkům s neutrální bilancí emisí CO2. ŠKODA AUTO kompenzuje emise CO2, kterým se při výrobě zatím nelze vyhnout, nákupem certifikovaných uhlíkových kreditů.

Snížení hmotnosti díky inovativním materiálům
ŠKODA AUTO nabízí svým zákazníkům udržitelné vozy, které jsou šetrné k životnímu prostředí při výrobě certifikované podle ISO a bodují z hlediska spotřeby energie, použití materiálů a recyklovatelnosti. Lehká konstrukce z vysokopevnostní oceli, která je lehčí při zachování stejné pevnosti, a moderní kompozitní materiály mají vliv na nižší spotřebu i v běžném provozu. V těchto kompozitních materiálech se například plasty kombinují s vlákny z cukrové řepy, skelnými vlákny nebo s minerálními plnivy. Nižší hmotnost, i díky pěnovým plastům, znamená v důsledku nižší spotřebu energie a delší dojezd.

Moderní lakovna šetří přírodní zdroje
Udržitelnost je klíčová také v případě výrobních zařízení, těžby surovin i jednotlivých procesů: Nedávno vyvinula automobilka společně s firmou BASF inovativní lak, který umožňuje nanášet jednu ze čtyř vrstev laku mnohem tenčeji při zachování stejné kvality a odolnosti. ŠKODA AUTO tak ušetří ve svých českých výrobních závodech celkem 720 tun barvy ročně.

Chytrá logistika a promyšlená recyklace
Kromě automatizace a digitalizace zajišťuje maximální efektivitu také optimalizace tras a maximální využití dopravních prostředků. V závodě v Mladé Boleslavi používá ŠKODA AUTO pro přepravu uvnitř výrobního závodu dva elektrické tahače, které nahrazují nákladní automobily se spalovacími motory a ročně tak ušetří 60 tun CO2.

Baterie: Druhý životní cyklus ve stacionárních uložištích energie
Využití těchto uložišť  vede k prodloužení životnosti baterií elektromobilů a snížení jejich uhlíkové stopy. Prodejci ŠKODA AUTO využívají tato uložiště například jako nabíjecí stanice anebo jako zdroj energie pro osvětlení a klimatizaci v showroomech a servisu. ŠKODA AUTO ve svém hlavním závodě v Mladé Boleslavi vyrábí bateriové systémy pro modely postavené na platformě MEB a zajišťuje tak jejich dodávky.

 

Napsal: redakce

 
 

Související články

 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@iFLEET.cz