iFLEET » Aktuality » Fleet manažer » Prověrka registrem

Prověrka registrem

 
uloziste-old

pondělí, 22. dubna 2013

Firmy, které plánují nákup vozidel pomocí leasingu, čeká v současnosti důkladnější prověřování jejich platební morálky než v předchozích letech. Ekonomická situace nutí finanční instituce pečlivěji vybírat klienty, kterým poskytují úvěr, což se týká i leasingových společností, jež jsou nuceny snižovat počty nespolehlivých klientů na minimum. K jejich prověření mohou využívat i úvěrové registry. Čím větší vozový park hodláte pořídit, tím důkladnější kontrolu tedy očekávejte.

 

Všechny významné profesionální instituce na trhu leasingových, splátkových a faktoringových společností využívají k prověření bonity klientů Nebankovní registr klientských informací, který provozuje zájmové sdružení právnických osob CNCB (Czech Non-Banking Credit Bureau). Leasingové společnosti poskytnou klientům financování pouze v případě, že vykazují dobrou platební morálku. Chrání tak jednak sebe, ale také žadatele před předlužením. Co od prověření v registru očekávat a jak se na něj připravit?

Prevence prověřením bonity
Firma plánující pořízení vozového parku pomocí leasingu by si měla dopodrobna vyhodnotit vlastní situaci ještě před samotným zažádáním o úvěr. Je třeba brát v úvahu, že každá neúspěšná žádost o nebankovní úvěr, tedy i leasing, je evidována v nebankovním registru po dobu šesti měsíců. Je tedy nutné zvážit, zda se neuváženou žádostí v nepravý čas zbytečně nepřipravíme o možnost sjednat si v následujících několika měsících jiné financování.
Výhodné je zažádat si nejprve o vlastní výpis z registru. Pokud registr o firmě neobsahuje žádné negativní informace, je možné výpis následně použít jako doklad vlastní bonity a jednání s leasingovou společností si tím usnadnit. Pokud se ve výpisu z registru vyskytnou chybné záznamy, lze zažádat o jejich okamžitou opravu. Jsou-li o firmě v registru evidovány závažné negativní informace, žádná solidní finanční instituce jí další úvěr neposkytne. V tomto případě je třeba nejprve kontaktovat věřitele a všechny závazky začít řádně splácet. Od chvíle, kdy jsou všechny finanční závazky doplaceny, jsou v registru ještě následující čtyři roky evidovány. Pokud firma splácela řádně, zvyšuje to její šance získat nový úvěr.
Kromě kontroly úvěrové historie je vhodné zvážit svou ekonomickou situaci, výhledy na celou dobu čerpání leasingu a také své současné úvěrové zatížení. Minimalizujete tak riziko předlužení v budoucnu. Jinými slovy, plánovaný úvěr v kombinaci se stávajícími závazky nesmí převyšovat vaše možnosti. Nutné je také přihlédnout k situaci v oboru podnikání a regionu působení a vyhlídkám do budoucna. Pokud o leasing zažádáte po takovéto důkladné rozvaze, pak vás proces prověřování bonity ničím nepřekvapí.

Stávající úvěry i historie splácení
Existují dva registry klientských informací, které vzájemně úzce spolupracují. Bankovní registr klientských informací využívají banky a zpracovává data o fyzických osobách a fyzických osobách podnikatelích. Nebankovní registr klientských informací, který využívají leasingové a faktoringové společnosti a společnosti poskytující spotřebitelské úvěry, poskytuje svým uživatelům informace nejen o fyzických osobách a fyzických osobách podnikatelích, ale také o právnických osobách. U každé firmy, která využila či využívá úvěr, nebo o něj žádá, je v registru uveden její název, identifikační číslo a adresa. Dále registr obsahuje informace o typech úvěrových produktů využívaných firmou, o výši částek jednotlivých úvěrů a o výši pravidelných splátek. Registr eviduje i historii splácení těchto závazků a informace o jejich zajištění. V registru je tak dostupná i tzv. pozitivní úvěrová historie, tedy údaj o tom, zda firma splácí řádně a včas. Nebankovní i bankovní registr dále obsahují údaje o tom, zda daná firma právě nežádá o nějaký další úvěrový produkt.

 

Celý článek přináší magazín FLEET č. 2/2013

 
 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 

Mimořádná vydání

Tour de Fleet 2020 - registrace

Den s Fleetem 2020Pardubice

Newsletter

Archiv
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@iFLEET.cz