Fleet AwardsFleet Awards Firemní auto rokuFiremní auto roku Fleet SlovenskoFleet Slovensko
 

iFLEET » Aktuality » Fleet produkt » Konference Efektivní elektromobilita v praxi

Konference Efektivní elektromobilita v praxi

 

úterý, 26. března 2024

(TZ: Consulting Services) Ve dnech 19. a 20. 3. proběhly, opět jako doprovodný program veletrhu AMPER, v areálu brněnského výstaviště dvě odborné konference, 9. ročník konference Smart city v praxi a 4. ročník konference Efektivní elektromobilita v organizacích. Konference pod patronací portálu smart city v praxi byly zaměřeny na moderní technologie v mobilitě, energetice a dalších oblastech, včetně problematiky strategického řízení a financování. Konferencí se dohromady zúčastnilo na 130 odborníků z řad veřejných služeb, municipalit, dopravců, škol a dalších relevantních organizací.

 

Záštity a partneři
Záštitu oběma konferencím, jakož i celému veletrhu AMPER, poskytlo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Konference Smart city v praxi IX měla rovněž záštitu Ministerstva pro místní rozvoj, v jehož gesci se koncept smart city rozvíjí a které zde zároveň prezentovalo podporu tohoto konceptu z vládní úrovně. Další záštitu poskytlo hostitelské město Brno, které zde zároveň předvedlo některé své zajímavé projekty smart city. V této souvislosti byla také poodhalena připravovaná publikace o chytrém Brně z autorské dílny pořadatelů této konference. O konference měli zájem také průmysloví partneři, v čele s významným automobilovým výrobcem Daimler Truck a skupinou ČEZ, reprezentovanou divizí ČEZ – futurego. Dále to byl významný dodavatel řešení pro automatizaci TECO, informační technologická firma Cyclomedia Technology, dodavatel nabíjecích stanic ejoin CZ, dodavatel flexibilních solárních panelů na autobusy Sono Motors a v zastoupení firem zabývajících se problematikou baterií také Český bateriový klastr. Partnery konferencí byly i městské společnosti – pražský Operátor ICT a brněnská společnost pro odpadové hospodářství SAKO.

Konference smart city v praxi IX
Konference Smart city v praxi IX byla již tradičně orientována na strategické řízení smart cities a technickou infrastrukturu pokrývající široké spektrum smart city od městské mobility, přes chytrou energetiku až po rozmanité další využití informačních a komunikačních technologií. V oblasti strategického řízení ukázal odborný garant konference a hlavní konzultant pořádající firmy Jakub Slavík na příkladu konkrétní strategie smart city některé kritické chyby, jichž se lze při zpracování takovéto strategie dopustit. Na dalších příkladech úspěchů i neúspěchů, shrnutých v publikaci „Aby chytré město nebylo hloupé“ zpracované týmem autorů pořádající firmy, ukázal rozumný a nerozumný přístup k implementaci konceptu smart city. V oboru městské mobility se účastníci mohli seznámit s aktuální nabídkou společnosti Daimler Truck v oboru těžkých elektrických vozidel pro městské služby, stejně jako například se zkušenostmi Prahy při řešení mnohdy kontroverzní městské mikromobility. V oblasti energetiky a služeb zaujalo téma energetického managementu měst a obcí a jeho technické podpory pomocí technologií společnosti TECO. Tato problematika je velmi aktuální zejména v souvislosti s fenoménem komunitní energetiky. Oblast informačních a komunikačních technologií zde reprezentovalo řešení firmy Cyclomedia Technology pro inteligentní plánování měst a správu majetku ve veřejném prostoru. Kultivací veřejného prostoru z pohledu městské zeleně se zabývala přednáška konzultantky Kateřiny Totové, doplněná příkladem z vlastní praxe. Zástupce města Brna popsal zavedené i plánované chytré projekty v Brně a od zástupce OICT se účastníci dozvěděli, jak Praha podporuje mikromobilitu ve městě.

Konference Efektivní elektromobilita v organizacích IV
Konference se nesla v duchu elektrické dopravy jako praktického prostředku pro konkrétní užitek provozovatelů vozidel, konečných uživatelů dopravních služeb a dalších lidí ovlivněných dopravou. Konferenci v tomto duchu otevřel hlavní konzultant pořádající firmy Jakub Slavík, který seznámil přítomné s aktuálními trendy v elektromobilitě. Na konkrétních příkladech přitom ukázal výzvy, jimž elektromobilita aktuálně čelí, ať už jde o bateriová nebo palivočlánková (vodíková) vozidla. V této souvislosti mj. upozornil na relativitu tzv. „zelené“ elektrické energie či „zeleného“ vodíku: Obnovitelé zdroje energie jsou čisté, klimaticky neutrální a „zadarmo“, totéž však neplatí pro zařízení na přeměnu jejich energie na energii elektrickou. Je pak třeba hledat co nejefektivnější řešení z pohledu praktického užitku, ochrany přírody a klimatu i ekonomiky, přičemž ideální řešení prozatím neexistuje. Nabídku trhu a praktické zkušenosti z oboru elektrických těžkých nákladních vozidel a vozidlové platformy reprezentoval za výrobce zástupce automobilky Daimler Truck. Za uživatele to byl zástupce městské společnosti SAKO Brno, provozující elektrické automobily pro svoz komunálního odpadu. Obor nabíjecí infrastruktury a sofistikovaných řešení pro chytré nabíjení elektromobilů, zejména jejich rozsáhlejších parků, zde reprezentoval výrobce nabíjecích stanic ejoin CZ a dodavatel energie i technologií ČEZ futurego, reprezentující spolupráci skupiny ČEZ a dodavatele souvisejících energetických služeb ČEZ ESCO. Aktuální otázky z oboru baterií a bateriového průmyslu v ČR pak přiblížil zástupce Českého bateriového klastru. V neposlední řadě byli účastníci konference seznámeni s podporou elektromobility na vládní úrovni. Tu zde reprezentovali zástupci odvětvových ministerstev podílejících se na finanční podpoře elektromobility, tedy Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí. 

Shrnutí
Obě konference se nesly v duchu potřeby praktických přínosů konceptu smart city a elektromobility pro uživatele, provozovatele a další ovlivněné obyvatele. Tyto přínosy poskytuje nejen technika, ale také promyšleně rozvíjená zelená infrastruktura. Konference poukázaly na vývoj v oblasti „chytrých“ technologií v oboru mobility, energetiky a informatiky, zároveň však také varovaly před bezmyšlenkovými zjednodušeními při jejich zavádění. Jako způsob, jak takové bezmyšlenkovosti zabránit, nabídly konference strategický přístup respektující základní pravidla ekonomiky a managementu a v neposlední řadě i přírodních zákonů, na něž nelze zapomínat ani v „zelené“ politice.   

 

Napsal: redakce

 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@iFLEET.cz