iFLEET » Aktuální číslo » FLEET 2 / 2005 » Zpětný chod pro cestu vpřed

Zpětný chod pro cestu vpřed

 
image195

V majetku firem a podnikatelů jsou mnohdy ukryty skryté provozní prostředky, které lze uvolnit zpětným leasingem a elegantně tak financovat rozvoj firmy, zásoby a podobně. Předmětem služby označované jako „Sale and Lease Back“, tedy zpětný leasing,...

 

V majetku firem a podnikatelů jsou mnohdy ukryty skryté provozní prostředky, které lze uvolnit zpětným leasingem a elegantně tak financovat rozvoj firmy, zásoby a podobně. Předmětem služby označované jako „Sale and Lease Back“, tedy zpětný leasing, mohou být kromě jiného samozřejmě i firemní automobily. Firma vozy odprodá, ale zároveň je i nadále provozuje a platí leasingové splátky. Tuto službu dnes nabízejí prakticky všechny významné leasingové společnosti, jejich podmínky se však v mnoha ohledech liší.

Na rozdíl od klasického leasingového obchodu, kde jsou do procesu zapojeny tři strany, tedy prodávající, leasingová společnost a zákazník, jsou u sjednávání zpětného leasingu strany pouze dvě. „Dodavatelem předmětu leasingu je v tomto případě současně jeho nájemce. Pro další postup je pak důležitá hlavně existence předmětu leasingu, jeho skutečná tržní cena a nezatížení předmětu leasingu jakýmkoliv právním břemenem. Leasingovou společnost v neposlední řadě zajímá podnikatelský záměr a účel, na který budou poskytnuté prostředky vynaloženy,“ říká generální ředitel společnosti D.S. Leasing ing. Pavel Holík.

Čím rychleji, tím lépe...
Zatímco leasingovou společnost zajímá stav vozů a většinou i účel, pro jaký hodlá společnost peníze využít, zájemce o službu zpětného leasingu je samozřejmě zvědav, kolik peněz a jak rychle za své vozy dostane. Tady se mohou podmínky jednotlivých společností podstatně lišit. Záleží na tom, zda se leasingová společnost řídí tabulkami pro oceňování ojetých vozidel nebo znaleckými posudky. V případě tabulek může být celý proces velmi rychlý a ocenění, schválení obchodního případu, příprava dokumentace, podpisu a proplacení částky se může odehrát i v průběhu několika hodin. Pokud leasingová společnost zadá vypracování znaleckého posudku nezávislým znalcům v oboru, trvá jejich vypracování zpravidla několik dní. Kromě toho jsou součástí celého procesu i další administrativní úkony, které by měly být do celkové doby rovněž počítány. „Je nutné si uvědomit, že navržení a schválení hodnoty stávajícího vozového parku a praktická realizace převodu peněz jsou dvě procesně hodně vzdálené akce,“ říká k tomu Ivo Ščuka, marketingový a prodejní ředitel společnosti Business Lease a pokračuje: „Ta první může být pouze součástí vyjednávání s klientem. Převod peněžních prostředků ale fakticky znamená, že došlo k dohodě o konkrétní struktuře služeb, strategii obnovy vozového parku, schválení smluvní dokumentace a v neposlední řadě došlo k převodu vozidel a obměně registračních značek. Ne každý si uvědomuje, že tato transakce z pohledu české legislativy například znamená také evidenční kontrolu vozidla, zpravidla na stanici STK. U klientů s malým vozovým parkem se však opravdu může jednat o akci na jeden až dva týdny, a to i s novou registrací vozidla a uhrazením částky na účet klienta.“

Není ojetina jako ojetina
Z odpovědí jednotlivých společností na otázky FLEETu (viz níže), jednoznačně vyplývá, že leasingové společnosti nejvíce důvěřují vozům, které byly provozovány v rámci full service leasingu, a to z důvodu jistoty jejich značkového servisu. Z toho vyplývá poučení i pro firmy, které mají vozy ve vlastnictví a uvažují o tom, že by v budoucnu mohly službu zpětného leasingu využít: pokud chcete, aby byly vaše vozy ohodnoceny co nejpříznivěji, využívejte výhradně servisu s garantovanou kvalitou služeb a veďte o veškerých servisních úkonech přehlednou evidenci.

Službu zpětného leasingu dnes již domácí firmy běžně využívají, což ostatně vyplývá například z odpovědí Martina Mitterwalda ze společnosti Lease Plan. V zájmu objektivity je však nutno uvést, že ne vždy musí být podobné řešení vhodné. Zejména v oblasti operativního leasingu, kdy na sebe již leasingové společnosti většinou nepřebírají rizika z prodeje vozu, údržby nebo pneumatik. „V řadě případů je rozumné starší vůz v majetku společnosti raději prodat a následně pořídit nový na operativní leasing, než se pokoušet o operativní zpětný leasing staršího vozu. V případě nového vozidla bývají případné ztráty z těchto tzv. rizikových položek kryty leasingovou společností a nájemce tedy neriskuje nepříjemné překvapení ve formě nákladných oprav nebo nízké prodejní hodnoty vozu,“ upřesňuje Martin Mitterwald.

Právě stáří konkrétních vozidel, společně s jejich nájezdem kilometrů, je hlavním určujícím parametrem vhodnosti převzetí vozidla do operativního leasingu. „Vždy je nutné si uvědomit, že při délce leasingového kontraktu 36 měsíců a dnešní úrovni záruk výrobců vozidel obsahuje servisní část plateb v první části kontraktu pouze pravidelné opravy,“ uvádí Ivo Ščuka. „Teprve třetí rok obsahuje i předpokládané a statisticky zjištěné závady na vozidle. Pokud tedy bude vozidlo převzato do leasingového kontraktu na jeden rok, a to ten třetí, je zřejmé, že servisní poplatky za toto vozidlo budou významně vyšší. Na druhou stranu bylo vozidlo celou tu dobu odepisováno, a tak vstupní hodnota vozidla bude naopak významně nižší. Tyto dvě hodnoty se budou vzájemně ovlivňovat a je tedy otázkou porovnání každého vozidla, zda se tato transakce vyplatí, nebo je vhodnější původní vozidlo prodat a zajistit si formou operativního leasingu vozidlo nové.“

Pokud jsou odprodané vozy provozovány formou operativního full service leasingu, pak se ve většině případů jedná o takzvanou plus mínus kalkulaci, tedy otevřenou kalkulaci se vzájemným vyúčtováním plateb a nákladů. Administrativně pohodlnou a z hlediska cash flow firem prediktabilní uzavřenou kalkulaci lze využít pouze u zánovních vozů. “Příkladem může být předváděcí vozidlo, které měl prodejce automobilů zaregistrované na sebe. Příjemcem peněz za vozidlo je sice tento dealer, nikoliv nájemce, ale vozidlo bylo přesto již minimálně několik měsíců v provozu a má najeto několik tisíc kilometrů. V tomto případě je ale vysoká pravděpodobnost, že vozidlo bylo zajištěno v souladu s požadavky výrobce, a tak lze v tomto případě nabídnout běžnou, plně uzavřenou kalkulaci se všemi riziky na straně leasingové společnosti,“ vysvětluje Ivo Ščuka.

Hlavním kritériem pro rozhodnutí zda zpětný leasing ano či ne ovšem není stáří vozu, ale ekonomická efektivita jeho využití (i když tyto parametry spolu souvisí). Je to jednoduché: pokud měsíční splátka na zpětný leasing čtyři roky starého vozu se 150 000 km na tachometru (kdy rapidně vzrůstají provozní náklady) převyšuje splátku na podobný nový vůz, pak není žádný důvod tento ojetý vůz nadále držet ve vozovém parku. V takové situaci je vhodnější tento vůz odprodat, peníze využít pro stejný způsob, pro jaký byly zamýšleny finanční prostředky ze zpětného leasingu a s nulovou počáteční investicí pořídit pro firmu nový vůz formou full service leasingu.


otázky
1. Jaké jsou základní podmínky pro zpětný leasing?
2. Jak dlouho trvá typicky ocenění stávajícího fleetu a za jak dlouho může klient získat peníze?
3. Jaká vyplývají pro klienta z hlediska používání vozů omezení?
4. Je při ohodnocení fleetu (vyplacené ceny) rozdíl v případě, že jsou vykoupené vozy provozovány pod operativním leasingem nebo full service leasingem?
5. Existují nějaká omezení stáří a velikosti vozového parku financovaného zpětným leasingem?
6. Jaké jsou možnosti kalkulace u zpětného leasigu (otevřená/uzavřená)?


ŠkoFin
1. Tuto službu nabízíme na vozy do stáří 4 let.

2. V návaznosti na velikost fleetu a aktivní přístup klienta (vozy je potřeba fyzicky prohlédnout). Peníze klient obdrží bezprostředně po odsouhlasení odkupní ceny ojetých vozů.

3. Omezení jsou dána pojišťovnou jako při koupi za hotové - tzn. je určen okruh zemí, kde vozy nejsou pojištěny a neměly by být používány. I toto lze však vyřešit dodatečnou pojistkou. Vozy musí být servisovány u autorizovaných prodejců, jiná omezení nejsou.

4. Není.

5. Sales a lease back nabízíme na vozy do stáří 4 let.

6. Na takto vykoupené vozy nabízíme výhradně otevřenou kalkulaci.D.S.Leasing
1. V zásadě jsou stejné jako pro klasický finanční leasing. Rozhoduje bonita zájemce o leasing, který prochází ověřovací a schvalovací procedurou.

2. V návaznosti na velikost fleetu a aktivní přístup klienta (vozy je potřeba fyzicky prohlédnout). Peníze klient obdrží bezprostředně po odsouhlasení odkupní ceny ojetých vozů.

3. Žádná specifická omezení nejsou předepsána, pravidla jsou stejná jako u finančního leasingu.

4. Při stanovení ceny hraje roli hlavně stáří vozidla, počet najetých kilometrů, technický stav, model vozu, případné poškození nebo nadměrné opotřebení. Vozidla z full service leasingu jsou pod větším dohledem leasingové společnosti, jsou pravidelně servisována a je přesně znám jejich technický stav, včetně provedených oprav. Z tohoto důvodu může být jejich ocenění vyšší než u běžného operativního leasingu. Vždy ale nakonec záleží na trhu a koncovém zákazníkovi.

5. Tyto služby nabízíme na vozy do stáří čtyř let.

6. Těchto typů kalkulace se využívá převážně u operativního leasingu nových vozidel. Při zpětném leasingu spíše aplikujeme finanční leasing, kde se klientovi předloží řádná leasingová nabídka, po jejím odsouhlasení dojde k vytvoření a podpisu leasingové smlouvy. Zde jsou podmínky sjednány na trvalo a jejich změna se řeší na základě dohody smluvních stran, a to písemným dodatkem.


ČSOB Leasing
1. Podmínky jsou stejné jako v případě leasingu ojetého vozidla - stáří nesmí být více než 7 let (10 let včetně doby leasingu). Je potřeba doložit nabývací doklad k vozidlu. Cena se stanovuje na základě znaleckého posudku. V případě zpětného leasingu pro celý vozový park je základní podmínkou, aby měl zákazník nastavenu svou car policy. Dle tohoto předpisu se následně nastavují parametry zpětného leasingu pro jednotlivá vozidla. V případě, že zákazník car policy nastavenu nemá, je mu na základě zjištěných potřeb a našich znalostí doporučena nejvýhodnější varianta financování. Pokud má zákazník profinancované vozidlo prostřednictvím finančního leasingu který ještě neskončil, je možné zajistit veškeré služby a správu vozového parku prostřednictvím tzv. fleet managementu. Tak zůstane zákazníkovi zachována výhoda financování finančním leasingem a zároveň má zajištěnu správu vozového parku. Pro zákazníky, kteří řádně doplatili finanční leasing na nové vozidlo, nabízíme přímo při řádném ukončení možnost opětovného financování vozidla za zvýhodněných obchodních podmínek, tzv. Cash-back.

2. Ocenění vozu (vozidel) probíhá na základě znaleckého posudku, který trvá dva až tři dny. Prověření Cebia trvá také dva pracovní dny. Záleží na velikosti vozového parku. Realizace zpětného leasingu tak trvá jen několik dnů. V případě výkupu vozidel naším autobazarem naše společnost využívá pro ocenění a výkup vozidel vlastních specialistů z autobazaru ČSOB Leasing a v případě opravdu velkých vozových parků je možné využít také externí specialisty. Peníze za výkup vozidel získá zákazník cca do dvou dnů po podepsání smlouvy.

3. Omezení jsou minimální - zákazník používá vozidla v rámci nastavených parametrů, to znamená na sjednanou dobu nájmu a při full service leasingu na nasmlouvaný počet najetých kilometrů. Musí být samozřejmě dodržen také účel používání, pro který byl leasing sjednán. Nesmí například dojít v rámci sjednaného účelu běžného provozu ke změně na účel používání taxi apod.

4. Volba finančního produktu, který je použit pro zpětný leasing, nemá vliv na ocenění vozidel. Rozdíly v užívání vozidel pro zákazníka vyplývají z principu samotných produktů.

5. Stáří vozu 7 let, max. 10 let včetně leasingu. Velikost vozového parku není omezena.

6. V případě zpětného leasingu je zpravidla použita otevřená kalkulace.VB Leasing CZ
1. Zpětný leasing nabízíme jen stávajícím klientům, hodnota pro zpětný leasing je 30 % z pořizovací ceny nového vozu, doba trvání leasingové smlouvy je 36 měsíců a podmínky ke schválení jsou individuální.

2. Ocenění stávajícího fleetu trvá přibližně hodinu, peníze získá klient obratem po uzavření nových leasingových smluv a zapsání společnosti VB Leasing jako vlastníka do technického průkazu.

3. Pokud se jedná o firmu, mohou předmět používat pouze zaměstnanci. Jedná-li se o občana, mohou předmět používat pouze nejbližší rodinní příslušníci. V případě jiných subjektů si klient musí vyžádat souhlas společnosti VB Leasing s používáním předmětu leasingu třetí osobou.

4. Ne, rozdíl není.

5. Ano existují, maximální doba stáří vozového parku je 8 let, velikost vozového parku je omezená pouze celkovým obligem financování klienta.

6. Pouze uzavřená kalkulace.


ČP Leasing
1. V případě zpětného leasingu posuzujeme v první řadě stáří a technický stav vozidel. Hodnotící kritéria nejsou přesně dána a každý případ je subjektivně posuzován, přesto lze obecně uvést, že vozidla starší 4 let nebo s nájezdem více než 200 000 km zpravidla neodkupujeme. Při převzetí vozového parku klienta může být kombinován odkup části vozidel a okamžitá obměna nevyhovujících, kdy klientovi pouze zprostředkujeme prodej.

2. Záleží na velikosti a různorodosti fleetu. Při počtu padesáti vozidel lze celý proces ukončit během jednoho měsíce.

3. Klienta v zásadě nijak neomezujeme, při konstrukci nabídky leasingu se naopak přizpůsobujeme podmínkám klienta. Pokud však klient používá vozidla k jiným účelům než jaké deklaroval při sjednání smlouvy, porušuje smluvní podmínky a tato skutečnost může být důvodem výpovědi. Jde především o způsob užívání, díky kterému může být kráceno příp. pojistné plnění (např. přeprava nebezpečných předmětů). Určitá omezení jsou také dána sjednaným rozsahem zajišťovaných služeb. Zde se jedná především o výši finančního krytí provozních nákladů. Pokud tedy klient najede vozidlem více kilometrů než je sjednáno, může být za přečerpané kilometry penalizován nebo mu mohou být provozní náklady vzniklé po překročení limitu přeúčtovány.

4. Cena vozidel není závislá na formě leasingu. Je odrazem technického stavu vozidla s přihlédnutím k situaci na trhu ojetých vozidel.

5. Z hlediska velikosti fleetu nejsou kladena žádná omezení. Více než velikost je důležitá unifikace fleetu, přítomnost více druhů nebo značek vozidel ve fleetu značně komplikuje jeho správu.

6. Způsob kalkulace (otevřená/uzavřené) záleží na požadavcích klienta, forma získání fleetu není omezujícím faktorem.


Lease Plan
1. Pro převzetí vozu formou zpětného operativního leasingu doporučujeme, aby vozidlo nebylo starší tří let a najeté kilometry významně nepřesahovaly hranici 100 000 km.

2. Záleží na počtu takto oceňovaných vozidel a schopnosti klienta dodat základní informace o vozidlech. V zásadě se ale jedná, včetně vyplacení vozidel, řádově pouze o dny.

3. Z pohledu naší společnosti prakticky žádná (v mezích běžného využívání vozidel).

4. Dnes naše společnost provozuje přes 14 000 vozidel formou operativního leasingu a fleet managementu. Celá řada z těchto vozů je od našich klientů převzata formou Sale and Lease Back a v drtivé většině se jedná o účetní hodnotu, za kterou vozidlo odkupujeme. Rozsah služeb tak nemá na odkupní cenu vliv.

5. Z hlediska velikosti nikoli, stáří vozu by nemělo přesáhnou již zmíněné tři roky.

6. V tomto případě je možné obojí, záleží pouze na leasingové společnosti, do jakého rizika se pustí.


Arval PHH
1. Jedná se o velice individuální službu, která je flexibilně přizpůsobena potřebám a internímu prostředí klienta. Tato služba je chápána jako doprovodný produkt k celkovému řešení, které klientovi přinášíme. Hlavní podmínkou je zájem klienta o řešení správy celého vozového parku. Další neméně důležitou podmínkou je aktuální stav vozidel (především stáří vozidel a ujeté kilometry), které mají být předmětem zpětného leasingu, na jehož základě dohodneme s klientem parametry této služby.

2. Ocenění stávajícího fleetu předchází audit provedený leasingovou společností, z kterého vyplyne stav vozidel. Dle výsledků tohoto auditu je rozhodnuto o počtu vozidel, které budou zpětně pronajaty. Celková časová náročnost této operace je velice individuální, ale v průměru můžeme říct, že trvá od 3 do 6 týdnů včetně výplaty peněz klientovi.

3. O omezeních nelze v našem případě hovořit. Naopak, pro klienta je velice výhodné, že uživatelé vozidel, které jsou předmětem zpětného leasingu, dostávají stejné služby jako ostatní uživatelé, kteří dostanou nová vozidla v rámci standardního operativního leasingu. To znamená, že se celkově zjednoduší provozní a administrativní procesy spojené s přechodem na operativní leasing.

4. Na výši výkupní ceny nemá vliv rozsah služeb, ale právě již zmíněné stáří vozidel, ujeté kilometry a jejich technický stav.

5. Velikost vozového parku nehraje zásadní roli, ale právě stáří vozidel a ujeté kilometry jsou jedním z hlavních kritérií. Každá leasingová společnost má tato kritéria nastavena podle svých interních pravidel. Obecně lze říci, že vozidla, která budou převzata formou zpětného pronájmu, by neměla být starší dvou let a neměla by mít najeto více než 80 000 km.

6. I v tomto případě záleží na strategii leasingové společnosti. Z našeho pohledu při vypracování návrhu obměny vozového parku, který zároveň obsahuje nabídku lease backu (zpětného pronájmu), je hlavním kritériem při volbě systému kalkulace opět stáří vozidel a ujeté kilometry. Naše společnost je v tomto případě schopna nabídnout klientovi lease back formou "actual cost" (otevřená kalkulace s vyúčtováním plus mínus na konci nájmu vozidla) i uzavřené kalkulace. Snad jedinou otázkou je, co chápeme pod pojmem otevřená kalkulace, kde každá z leasingových společností nabízí tento produkt s odlišnými parametry.


Business Lease
1. U operativního leasingu v našem podání jsou veškeré servisní i povinné platby placeny v průběhu kontraktu rovnoměrně a stejně po celou dobu kontraktu. Při přebírání již existujících a provozovaných vozidel do správy formou „Lease Back“ je tedy nutné počítat s tím, že některé servisní částky jsou navýšeny vůči stejnému, ale novému vozidlu. Jde o to, že leasingová společnost v těchto případech nemá na voze vytvořenou rezervu. Z pohledu ekonomiky vztahu lze standardně počítat s minimální dobou leasingové smlouvy v délce šesti měsíců. Od tohoto parametru se také odvíjí maximální požadovaný nájezd na vozidle v době převzetí leasingovou společností, který ve vztahu k očekávanému nájezdu kilometrů definuje měsíční cenu leasingu. Všechny ostatní parametry v nabídce doprovodných služeb odpovídají běžnému leasingovému kontraktu.

2. Tak jako u všech ostatních činností i zde záleží na kvalitě podkladů a intenzitě spolupráce s klientem. U některých klientů probíhá ocenění existujícího vozového parku za spolupráce s bazary a soudními znalci, jiný klient vyžaduje ocenění velice blízké jeho účetnictví nebo požadavkům auditorů. V některých případech vozových parků o 20 až 50 vozidlech to byla dle našich zkušeností akce na týden, jindy jsme byli společně s klientem nadšeni, že jsme to zvládli za měsíc.

3. V okamžiku uzavření „Lease Back“ smlouvy o operativním leasingu vozidel se vozidlo stává majetkem leasingové společnosti a žádné omezení služeb ani používání vozidla zde není. Lze možná připomenout, že pokud je touto transakcí přebírán automobil, který má již svoji několikaletou historii, tedy provozní i servisní, bude se leasingová společnost pravděpodobně jistit proti neznalosti stavu vozidla a bude požadovat uzavření otevřené kalkulace s vyrovnáním nákladů na konci kontraktu.

4. Z pohledu naší společnosti není. V obou případech je vozidlo oceňováno v takovém stavu, v jakém je jak z hlediska stáří, tak servisních prací, případných havárií i nájezdu kilometrů. Při klasickém operativním leasingu na sebe leasingová společnost přebírá riziko změny zůstatkové hodnoty na konci kontraktu. Ta ale neovlivňuje nákupní hodnotu vozidla v okamžiku jeho převzetí. U operativního leasingu s minimem služeb ale může mít tento požadavek významný vliv na celkovou nákladovost leasingového kontraktu. Leasingová společnost totiž neměla pod kontrolou provoz vozidla v minulosti, protože bylo majetkem někoho jiného, ale nemusí ho mít ani nyní, protože si některé významné služby zajišťuje nájemce sám. Leasingová společnost je tak nucena ocenit zvýšené riziko,které z této neznalosti stavu vozidla vyplývá.

5. „Lease back“ smluv lze počítat se stejnou nabídkou jako u ostatních služeb, tedy v úrovni od 36 do 48 měsíců, případně i více. Velikost vozového parku samozřejmě ovlivňuje celkovou ekonomiku spolupráce. Nicméně, na výhodnost zpětného leasingu nemá počet takto realizovaných vozidel významný vliv.

6. Business Lease v oblasti „Sale and Lease Back“ nabízí v převážné většině případů otevřenou kalkulaci. Důvody jsou právě na straně období, kdy bylo vozidlo vlastněno někým jiným, než leasingovou společností. Jistě i zde ale existují výjimky, i když vzácné.


ALD Automotive
1. Kredibilita společnosti a určitá kvalita vozového parku (stáří vozů, počet najetých kilometrů).

2. To záleží na velikosti fleetu. U počtu do sta vozů jsme schopni zpracovat ocenění na papíře do dvou dnů a reálné fyzické ocenění zhruba ve stejné lhůtě. Zákazník získá peníze ihned po podpisu smlouvy.

3. Omezení nejsou žádná kromě jediného - u operativního zpětného leasingu není možné využít uzavřenou kalkulaci. Důvod je prostý, neznáme všeobecnou a zejména servisní historii vozu a tudíž nejsme schopni garantovat pevnou výši splátky servisních nákladů.

4. To může být jeden z faktorů. U full service leasingu od renomované společnosti je jistota, že vozy byly servisovány řádně v autorizované síti.

5. Z hlediska velikosti fleetu žádná omezení ze strany ALD Automotive nejsou. Pokud se týká stáří, záleží na typu vozu, na aktuálním stavu najetých kilometrů a na jeho celkovém stavu.

6. O uzavřené kalkulaci se dá uvažovat jen u téměř nových vozidel, jinak je uzavírána otevřená kalkulace.

 

 
 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@iFLEET.cz