iFLEET » Aktuální číslo » FLEET 3 / 2014 » Poprvé, podruhé a...

Poprvé, podruhé a...

 
03-2014

středa, 11. června 2014

Většina firem si klade otázku, jak co nejlépe prodat svá ojetá firemní vozidla. Existuje celá řada více či méně efektivních možností a prodejních kanálů. Cestou k maximalizaci prodejní ceny vozidla při poměrně malé administrativní zátěži je elektronická aukce.

 

Samotný způsob prodeje ojetého vozidla a dosažená prodejní cena mají na nákladovost vozového parku zásadní vliv. Ty firmy, které nepořizují firemní vozidla na operativní leasing, musí tuto oblast prodeje ojetých vozidel ve svém vozovém parku řešit. Způsobů prodeje vozidel je několik. Záleží na velikosti vozového parku a na ochotě se této problematice detailněji věnovat. Stále populárnější jsou přitom elektronické aukce. Tento nástroj je dnes využíván v celé řadě firem pro nákup různých komodit za účelem dosažení co možná nejnižší nákupní ceny a zákonitě se tedy nabízí otázka, proč tento proces nevyužít i naopak, tj. na dosažení co možná nejvyšší prodejní ceny při odprodeji firemních vozidel.

 

Všechno má kupce

Je obecně známo, že každá věc má svého kupce. Otázkou polemiky však vždy zůstává cena a také doba, po kterou se kupec bude hledat. Právě cena je přitom parametr, který by měl být vždy „až“ na prvním místě, protože ztráta reálné hodnoty neboli rozdílu mezi pořizovací cenou vozidla a jeho cenou při odprodeji je významnou položkou v celkové skladbě nákladů na pořízení a provoz vozidla. V zásadě je možné vždy až po prodeji vozidla bilancovat celkové náklady na provoz. Je pouze a jenom na rozhodnutí manažerů firmy, jakou cestou se vydají při prodeji svých firemních vozidel po skončení jejich používání. Některé firmy preferují nejvyšší možnou dosažitelnou cenu za každé vozidlo odděleně, jiné odprodej firemních vozidel svým zaměstnancům vnímají jako určitý firemní benefit a další upřednostní v rámci úspory nákladů na administrativu a eliminace právních rizik jednorázový prodej celé skupiny ukončených vozidel jednomu subjektu.

 

Princip elektronické aukce

Základním pilířem úspěšné aukce je vozidlo dobře nafotit a objektivně popsat technické parametry vozidla, jeho výbavu a aktuální technický stav včetně poškození a nadměrného opotřebení. Je nutné brát v potaz skutečnost, že zájemce draží vozidlo pouze na základě informací, které mu prodávající poskytne, tj. pouze na základě popisu, fotodokumentace a přiložených elektronických příloh (například TP, servisní knížka). Na základě těchto informací je také stanovena vyvolávací cena. Všechny tyto údaje jsou zveřejněny na aukčním portálu, a následně jsou elektronicky obesláni všichni dražitelé s termínem konání aukce a přehledem dražených vozidel, jejichž detailní popis najdou na stránkách provozovatele aukce.

Úspěch aukce v podobě maximální možné dosažené ceny v zásadě závisí na dvou hlavních faktorech. Prvním z nich je kvalitní popis vozidla, druhým zásadním faktorem je pak počet aktivních dražitelů na aukční platformě poskytovatele. Tím je zaručeno oslovení dostatečného okruhu možných zájemců o nabízená vozidla. „Pokud chce provozovatel elektronické aukce předcházet případným komplikacím při samotné realizaci prodeje, musí vždy popis vozidla v aukci korespondovat se skutečným stavem a musí také obsahovat veškeré detaily, které mohou ovlivnit cenu vozidla,“ říká Stanislav Zelenka, ředitel společnosti AUTOauction Group a dále pokračuje: „Výhodou elektronické aukce je, že vlastník vozidla má možnost nabídnout svá vozidla širokému spektru zájemců, aniž by sám musel s potenciálními zájemci komunikovat. Touto formou lze dosáhnout daleko vyšší prodejní ceny ojetého vozidla než při lokálním prodeji. Stejně tak jako jakákoliv jiná komodita, i ojetá vozidla se řídí obecnými zákonitostmi trhu, kde se střetává nabídka a poptávka. V tomto pojetí aukce tak padají i teritoriální zábrany, kdy je o určité typy vozidel v některých regionech vyšší a jinde naopak nižší zájem. Kupující ani prodávající nemusejí v rámci samotné aukce nikam jezdit. Přijedou si až pro vydražená vozidla. V praxi tak můžeme realizovat prodej vozidel v rámci celé České republiky, což je výhoda, kterou oceňují všechny zainteresované strany.“

Na základě realizované aukce má prodávající k dispozici výsledný aukční report, ve kterém je uvedena historie jednotlivých příhozů na vozidlo včetně jejich přesného času. Po realizaci aukce je zajištěn i tzv. poaukční servis pro prodávající i pro kupující v oblasti přípravy smluvní dokumentace a zajištění dalších služeb souvisejících s prodejem vozidla.

Technickou obhlídku vozidel může zajistit provozovatel aukce, nebo, po dohodě a při dodržení přesné struktury dodání podkladů, sám klient. O spolupráci je možné v neposlední řadě také požádat provozovatele aukce, nebo nezávislou specializovanou firmu, která vozidla prohlédne a potřebné data odborně zpracuje.   

 

Celý článek naleznete v magazínu FLEET firemní automobily 3/2014 

 
 

Související články

 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 

Mimořádná vydání

Tour de Fleet 2020 - registrace

Den s Fleetem 2020Pardubice

Newsletter

Archiv
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@iFLEET.cz