Fleet AwardsFleet Awards Firemní auto rokuFiremní auto roku Fleet SlovenskoFleet Slovensko
 

iFLEET » Aktuální číslo » FLEET 4 / 2016 » Pro záchranu, ne pro špehování

Pro záchranu, ne pro špehování

 
04-2016

úterý, 27. září 2016

eCall je projektem Evropské komise, u kterého již v roce 2005 očekávala EK uvedení do provozu v roce 2009. Pak byl stanoven nový termín na rok 2015, který se opět odsunul na leden 2017. Dnes, po schválení jednotlivými členskými zeměmi a Evropským parlamentem, známe přesné datum: 31. března 2018. Od tohoto data budou systémem eCall povinně vybavena všechna nově vyrobená vozidla prodávaná v zemích EU.

 

Systém eCall je připravován jako celoevropský systém automatického tísňového volání z vozidel, který bude fungovat na bázi jednotné evropské tísňové linky 112. Vozidlo bude komunikovat s centrem tísňového volání 112 z palubní jednotky umístěné ve vozidle prostřednictvím mobilní telekomunikační sítě. Součástí komunikace s centrem tísňového volání při havárii je rovněž odeslání minimálního souboru dat o nehodě (tzv. soubor MSD – Minimum Set of Data), který obsahuje čas, aktuální polohu a směr jízdy a například také VIN kód vozidla. Informace o nehodě jsou k dispozici operátorovi linky 112 za 14 až 17 sekund od vzniku dopravní nehody. Zpočátku se řešil způsob přenosu dat, dnes je rozhodnuto, že jím bude ve vozidle instalovaná SIM karta. Jde o systém, který již zavedly některé automobilové značky, například BMW, Volvo nebo koncern PSA. Projekt eCall podporuje také Asociace evropských výrobců automobilů (ACEA), zájmová skupina výrobců osobních a nákladních automobilů a autobusů, nezisková organizace prosazující implementaci inteligentních dopravních systémů a poskytování služeb v Evropě. Mnoho investorů působících na poli telematiky je členy ERTICO nebo ACEA.

Zařízení také plní funkci jakési černé skříňky, jelikož se v jeho paměti ukládá posledních několik sekund pohybu vozu. Tyto údaje se v případě nehody odešlou orgánům záchranného systému pro účely posouzení vážnosti nehody. Je ale současně možné, aby byl záznam použit jako důkaz proti majiteli vozu ohledně okolností dopravní nehody v řízení o přestupku nebo před trestním či civilním soudem. Což se ne každému líbí...

 

Hlas oponentů

Zavádění systému eCall se části veřejnosti příliš nelíbí. Hlavní výtkou, která se ozývá, je možnost vozidlo sledovat.  Systém obsahuje GPS přijímač, nicméně o něj nejde, jakkoli si to mnozí neuvědomují. To, co je vysledovatelné, je SIM karta, která se musí pravidelně registrovat v síti, čímž sděluje i svou polohu. Kromě toho je součástí systému také mikrofon na palubě vozu, který má umožnit hlasové spojení osádky vozu s operátorem tísňové linky, pokud je to možné (lidé v autě nejsou například v bezvědomí). Systém eCall tedy v zásadě  splňuje technické předpoklady k tomu, aby mohl být teoreticky zneužit k odposlouchávání a sledování polohy auta.

Zastánci ale oponují, že vozidlo vybavené systémem eCall nebude při běžném provozním stavu vysledovatelné a nebude podléhat žádnému stálému zaznamenávání polohy. Systém musí zůstat nečinný, dokud se nespustí tísňové volání (ať už automaticky nebo manuálně) a údaje systému eCall nesmí být žádným způsobem použity ke sledování a zkoumání pohybu osob nebo k určování jejich polohy. Jenže vysledovat lze i vypnutý mobilní telefon, takže určité nebezpečí zde zřejmě bude. Otázkou je, jak bude takový úkon náročný a kdo by se případně mohl sledování obávat. A ještě důležitější otázkou je: máte stejné obavy, když se procházíte po ulici s mobilem v kapse? 

 

Nesmyslnost obav

Téměř každý z nás s sebou prakticky neustále nosí mobilní telefon, který disponuje stejnými potenciálními riziky z hlediska sledování či odposlechu, jako eCall. U mobilních telefonů je technicky možné, aby byla sledována na základě pohybu SIM karty jeho poloha. A také, aby byl odposloucháván hovor v dosahu mikrofonu telefonu, tedy nikoliv jen telefonní hovor. Podle hustoty SIM karet na silnicích dnes některé aplikace anonymně sledují hustotu provozu a varují nás před oblastmi s hustým provozem.

Stahujeme si do mobilů nebo jiných mobilních zařízení řadu aplikací a používáme při jejich aktivaci abstraktních přihlašovacích údajů. Myslíme si naivně, že naše přihlašovací údaje jsou nedohledatelné. Jakoukoliv komunikací přes tyto aplikace a sdílením jakýchkoliv dat ve své komunitě pak prozrazujeme svou identitu. Když se opakovaně připojujeme s pocitem anonymity pod smyšlenou přezdívkou ze zařízení s konkrétní IP adresou, z které komunikujeme otevřeně například přes e-mail, platební terminál, telefon nebo internet banking, není pro systém nic snazšího, než přiřadit přezdívce konkrétní osobu a jméno. Abyste si uchovali plnou anonymitu, nesměli byste nejen používat mobilní telefon, e-mail, bankovní účty, ale vlastně ani zdravotní a sociální pojištění. Nesměli byste nikomu, kdo vkládá data do jakéhokoliv IT systému, sdělit své osobní údaje. A to v dnešní době víceméně nelze. Snaha o udržení naprosté anonymity je v dnešním světě doslova směšná. Stejně tak směšná jako odpor proti technice, která by měla pomáhat chránit naše životy, což eCall rozhodně je.

 

Jak to tedy funguje?

Navržené technické řešení zatím vylučuje, aby se základní systém eCall využil pro jiný účel, než je kontaktování záchranných složek 112. Systém je neaktivní a uvede se automaticky v činnost až v případě vzniku nehody (například při nárazu vozidla a následné aktivaci bezpečnostního systému vozidla – airbagy, předpínače bezpečnostních pásů) nebo v případě ručního spuštění systému tlačítkem SOS 112. Pokud by si zákazník přál rozšíření základní jednotky eCall o motoristické asistenční nebo dohledové služby, učiní tak na základě vlastního svobodného rozhodnutí a tato služba bude poskytována až na základě vlastního smluvního ujednání. Pro takovouto službu nebude možné využívat pouze vozidlovou jednotku pro eCall. Tato jednotka bude muset být rozšířena o modul s funkcionalitami, které poskytování asistenčních a dohledových služeb umožní.

Čas hraje důležitou roli – zkrácení reakce záchranných složek umožní zmírnit vážné zdravotní následky zraněných účastníků nehody, které by mohly být způsobeny pozdní lékařskou pomocí.

Jste-li jako řidič svědkem nehody, můžete stisknutím speciálního tlačítka SOS přivolat pomoc i pro jiné. Mezi jednoznačné přínosy systému eCall patří jak snazší a rychlejší identifikace místa dopravní nehody, včasné základní technické informace o nehodě, tak i rychlejší přijetí opatření pro přesměrování dopravního proudu a minimalizace kolon. Systém eCall je příležitostí pro zavádění dalších služeb ITS s přidanou hodnotou; veřejně zajišťovaná služba eCall 112 může být podporována doplňkovými službami operátorů třetích stran podporujících systém eCall.

 

Závěrem

Dle odhadů Evropské komise by za situace, kdy budou všechna vozidla vybavena systémem eCall, měl systém eCall ročně přispět ke snížení počtu úmrtí při dopravních nehodách o 1 - 10 % a snížit závažné následky zranění způsobené pozdní odbornou lékařskou pomocí o 2 - 15 %. Podle odhadu dojde z celkového počtu nehod ročně na celé silniční síti ČR u každé 30. dopravní nehody k úmrtí nebo vážnému zranění. Na silnicích II. a III. třídy mimo obec je to v období mezi 22.00 hod. a 6.00 hod. dokonce každá třetí nehoda.

Systém automatického tísňového volání z vozidla „eCall 112“ není pouze v poli zájmu složek záchranného systému, tvůrců dopravní strategie, správců silniční sítě, telekomunikačních operátorů, ale především výrobců automobilů či motoristů. 

 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@iFLEET.cz