iFLEET » Archiv 2005-12 » Vlastní technika ve vlastních servisech

Vlastní technika ve vlastních servisech

 
7867_loch01

úterý, 2. června 2009

Se značkou Bosch se lze setkat při mnoha různých příležitostech. Od zahrady až třeba po automobilovou výrobní linku. A také při návštěvě autoservisu, protože Bosch je významným výrobcem automobilových komponentů a má svou vlastní servisní síť, která...

 

Se značkou Bosch se lze setkat při mnoha různých příležitostech. Od zahrady až třeba po automobilovou výrobní linku. A také při návštěvě autoservisu, protože Bosch je významným výrobcem automobilových komponentů a má svou vlastní servisní síť, která využívá know-how předního dodavatele automobilového průmyslu. 

V České republice má společnost Bosch zastoupení jak na poli výrobním se závody v Jihlavě, Českých Budějovicích a Brně, tak i na poli obchodním se společností Robert Bosch odbytová s.r.o. sídlící v Praze. Provoz jejích firemních automobilů má na starosti Ladislav Lochman.
Pod pražskou obchodní centrálu spadá v současnosti zhruba stovka vozidel, v drtivé většině osobních. A to nejen de facto ale i de iure, protože přestaveb osobních aut na verzi N1 zde využívali v minulosti pouze minimálně. „Jsme obchodní společnost, takže základ našeho týmu tvoří obchodní zástupci. Pro ně pořizujeme vozy Škoda Octavia, u kterých jsme vždy preferovali osobní verzi, nikoli přestavbu na N1,“ vysvětluje Ladislav Lochman a dodává, že i když mají obchodní zástupci jednotný typ automobilu, existuje určité rozdělení. Obchodní zástupci na nižším hierarchickém stupni mají octavie ve stupni výbavy Ambiente, zatímco výše postaveným přísluší výbava Elegance. „Tato auta se zde v sídle společnosti Robert Bosch odbytová s.r.o. ovšem objeví většinou jen dvakrát až třikrát do měsíce, jinak s nimi obchodní zástupci jezdí po svých regionech, které mají na starosti“ vysvětluje Ladislav Lochman.
 
User-chooser jako nutnost
Zatímco u obchodních zástupců je vozový park víceméně unifikovaný, management společnosti má naopak v rámci finančního limitu v zásadě volnou ruku, i když platí doporučení orientovat se na vozy koncernu Volkswagen. Nejsou však vyloučeny ani jiné značky, a to zdaleka ne pouze z důvodu motivace manažerů. „V rámci naší skupiny máme také divizi Automotive Aftermarket, která má na starosti naši vlastní servisní síť Bosch Car Service či prodej diagnostického vybavení pro autoservisy obecně. Tato divize provádí pro zákazníky či naši síť různá školení a prezentace, pro která potřebuje demonstrační vozy různých značek. Z toho důvodu je potřeba, aby nebyl její vozový park unifikovaný. Na školeních třeba rozeberou v rámci demonstrace motor nebo jiné systémy některého z vozů a zase je v rámci prezentace zpět zkompletují. Je to trochu specifická situace, každopádně se tyto vozy pořizují vhledem ke zmíněným montážím a demontážím nikoliv prostřednictvím leasingu, ale do majetku společnosti,“ vysvětluje Ladislav Lochman.
 
Zmíněná politika user-chooser má v případě managementu svá omezení z hlediska nakupovaných kategorií vozů. Vyloučeny jsou například sportovní či exotické modely, i kdyby se jinak vešly do finančního limitu. „V rámci interní komunikace prochází schválení aut několika pozicemi, takže je jejich výběr pod kontrolou,“ upřesňuje Lochman. Další specifickou skupinou firemních aut u společnosti Robert Bosch odbytová tvoří trojice dodávek, které slouží jako prezentační vozy. Jsou vybaveny pro demonstraci různých výrobků značky Bosch, ať už jsou to vrtačky, zahradní technika a podobně. Konečně poslední skupinou je několik poolových fabií pro pracovníky, kteří firemní vůz trvale přidělen nemají.
 
„Naše fleetová politika je samozřejmě ovlivněna také tím, že je Bosch dodavatelem prakticky všech automobilek. I z toho důvodu panuje u zmíněných manažerských vozů uvedená benevolence. Je třeba, aby byly v našem vozovém parku i jiné značky, než pouze domácí Škoda, přestože ta je zastoupena nejvíce. Dále je třeba provést vhodný výběr vozidla pro pracovníky divize Sales Original, která má na starosti dodávky komponentů automobilkám. Pokud má někdo z této divize na starosti jako klienta například automobilku TPCA, je mu přidělen vůz značky Toyota,“ vysvětluje specifickou pozici Bosche Ladislav Lochman. A není to jediný projev specifického postavení této společnosti. Pod kapotami firemních octavií například bije jednotné „srdce“ 1.9 TDI o výkonu 77 kW. „To je další část naší fleetové politiky, protože je zde určitá podpora a provázanost společnosti Robert Bosch odbytová a výrobního závodu Bosch Diesel v Jihlavě.“
 
Svůj k svému
Specifika vozového parku společnosti Robert Bosch tím ale nekončí. Ještě je zde totiž zmíněná servisní síť Bosch Car Service. Ta se liší od jiných servisních konceptů úzkou vazbou na společnost, která vyvíjí a vyrábí důležité komponenty pro téměř všechny světové automobilky a je také výrobcem špičkových diagnostických zařízení. Zejména v oblasti vstřikovacích systémů pro vznětové motory (diesely) má Bosch velmi silnou pozici. Jeho know-how je proto v řadě oblastí minimálně srovnatelné, ne-li vyšší než u některých automobilek, a síť Bosch Car Service (na bázi franšízingu) z toho těží. To ji odlišuje od sítí, které zřizují obchodníci s náhradními díly. Pro servis firemních vozů se tedy u Bosche přímo nabízí řešení – vlastní síť. Není to ovšem tak jednoduché, protože vozy jsou pořizovány formou operativního leasingu a leasingové společnosti si většinou vymiňují návštěvy výhradně autorizovaných servisů příslušné značky...
„Když bylo před čtyřmi lety učiněno v centrále společnosti Robert Bosch rozhodnutí, že se nadále nebudou auta pořizovat do majetku, vyšla z výběrového řízení na službu operativního leasingu jako vítěz společnost ŠkoFin. Tehdy ale možnost servisu vozidel v naší síti během  výběrového řízení nikdo nezohlednil, což přineslo určité obtíže například naší divizi Automotive Aftermarket. Její obchodní zástupci měli nabízet služby servisů, do kterých se svými auty sami nemohli jezdit. To nebylo dobré, a proto jsme v rámci nového výběrového řízení, které probíhalo za celou Bosch Group v České republice, požadavek na možnost servisu našich pronajatých vozidel v síti Bosch Car Service zakomponovali,“ vysvětluje Ladislav Lochman.
 
Z výběrového řízení vzešla jako vítěz společnost ALD Automotive, která na tuto podmínku přistoupila. „Ale ani většina dalších oslovených společností neměla problém ji akceptovat. Zaznamenali jsme dokonce pozitivní reakce, kdy leasingové společnosti kvitovaly možnost rozšíření sítě nasmlouvaných servisních služeb. Bosch Car Service je sice z hlediska automobilových značek univerzální sítí, ale to neznamená, že by se jednalo o neznačkovou síť. Domníváme se, že značka Bosch má také svou váhu, nehledě na to, že i naše servisy musí splňovat definované kvalitativní standardy,“ vysvětluje Ladislav Lochman a pokračuje: „Mezi jednotlivými servisy jsou samozřejmě rozdíly ve velikosti a rozsahu nabízených služeb, nicméně dodržování požadovaného standardu kvality hlídá nezávislá společnost. Je to bedlivě sledováno a provádění auditů nezávislou společností je zárukou objektivity výsledků. Pokud servis auditem neprojde, je s ním ukončena spolupráce,“ nastiňuje situaci Ladislav Lochman.
Pro účely projektu s ALD Automotive bylo z celé sítě vybráno asi padesát Bosch Car Servisů, jejichž služeb mohou řidiči firemních aut využívat. „To je naše vlastní rozhodnutí, vybrali jsme ty skutečně nejlepší, aby bylo jasné, že nemusí být ze strany leasingové společnosti žádné obavy o kvalitu servisní péče.“
 
Řidiči mají důvěru  
Zatímco společnost Robert Bosch odbytová s.r.o. využívá full service leasingu, výrobní závody v Jihlavě a Českých Budějovicích volí pouze operativní leasing bez služeb. Rozdíl je v systému správy a užívání vozidel. „Naše společnost upřednostnila maximální vyrovnanost nákladovosti provozu svých aut a logistické úspory v jejich správě, proto jsme zvolili full service,“ říká Lochman. Firemní auta mohou jejich řidiči používat také pro soukromé jízdy, na rozdíl od řady jiných společností ale nejsou hlídáni žádným satelitním systémem. „Zatím o něčem takovém neuvažujeme, vše je otázkou důvěry a my ji v naše manažery a obchodní zástupce máme. Nezaznamenali jsme žádné závažné excesy, které by ukazovaly na zneužívání firemních vozidel. Řidiči vedou klasické knihy jízd a platby za spotřebované pohonné hmoty se jim počítají podle jejich celkově dosahované průměrné spotřeby. Díky tomu se snaží jezdit úsporně také při služebních cestách,“ říká na závěr Ladislav Lochman.


 
 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 

Mimořádná vydání

Tour de Fleet 2019 - registrace

Den s Fleetem 2018Pardubice

Newsletter

Archiv
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@iFLEET.cz