iFLEET » Archiv 2005-19 » ... a vaši knihu jízd, pane řidiči

... a vaši knihu jízd, pane řidiči

 
image477

Řidičům firemních vozů se stává, že jsou při silničních dopravních kontrolách vyzváni dopravními policisty k předložení knihy jízd. Jsou povinni ji opravdu předložit, nebo jsou oprávněni odmítnout? Zákon o provozu na pozemních komunikacích...

 

Řidičům firemních vozů se stává, že jsou při silničních dopravních kontrolách vyzváni dopravními policisty k předložení knihy jízd. Jsou povinni ji opravdu předložit, nebo jsou oprávněni odmítnout?

Zákon o provozu na pozemních komunikacích (361/2000 Sb.) je řidič povinen mít u sebe při řízení motorového vozidla následující doklady: řidičský průkaz, osvědčení o registraci vozidla (OTP) a doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Specifikem řidiče firemního automobilu na kterého se vztahuje povinnost účastnit se zdokonalování odborné způsobilosti podle ustanovení § 48 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, je také povinnost mít u sebe osvědčení profesní způsobilosti řidiče.

Výše uvedené doklady je povinen řidič předložit na výzvu policisty, stejně jako při silniční dopravní kontrole. Pokud existuje podezření ze spáchání přestupku, nebo v případech, kdy je prováděno pátrání po osobách, je policista oprávněn vyžádat si od řidiče také občanský průkaz, případně jiný doklad ověřující jeho totožnost (cestovní pas).

Kniha jízd není ve smyslu Zákona o provozu na pozemních komunikacích povinným dokladem pro řízení služebního motorového vozidla, policista tedy nemá pro jeho vyžadování oporu v zákonech. Je třeba si uvědomit, jaký je smysl a význam vedení knihy jízd: uplatnění daňových výdajů na pohonné hmoty. Aby vynaložené výdaje mohl poplatník prokázat, musí mít dostatečně průkaznou formou zaregistrován účel nákupů pohonných hmot, což kniha jízd splňuje. Stačí, pokud jsou v ní uvedeny tyto údaje: datum jízdy, cíl jízdy, účel jízdy a ujeté kilometry. Dále musí kniha jízd pro každé vozidlo obsahovat typ vozidla a jeho registrační značku. Z výše uvedeného vyplývá, že záleží na řidiči, zda policistovi knihu jízd předloží či nikoli. V některých případech, zejména vyjádří-li policista podezření z odcizení vozidla, může být předložení knihy jízd možností, jak řešení záležitosti urychlit a vyjasnit.

Kdo je povinen se zúčastňovat povinného školení řidičů?
§ 48 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel stanovuje, že zdokonalování odborné způsobilosti řidičů v rozsahu 16 hodin ročně a přezkoušení jednou za tři roky je povinna se zúčastnit osoba, která řídí:
a) motorové vozidlo vybavené zvláštním výstražným zařízením se zvláštním světelným zařízením modré barvy,
b) vozidlo taxislužby,
c) nákladní vozidlo, speciální vozidlo a jízdní soupravu, mimo takové jízdní soupravy, jejíž součástí je jako tažné vozidlo zemědělský nebo lesnický traktor, pokud největší povolená hmotnost vozidel nebo jízdní soupravy převyšuje 7500 kg,
d) vozidlo pro přepravu více jak 9 cestujících včetně řidiče.

Tito řidiči obdrží po zdárném absolvování přezkoušení osvědčení profesní způsobilosti řidiče. Podle zákoníku práce, konkrétně § 133 je však zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stejně jako pravidelně ověřovat jejich znalost a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Tím je stanovena povinnost školení také pro řidiče firemních vozů, kteří nejsou řidiči z povolání. Forma přezkoušení však není zákony či prováděcími předpisy stanovena, záleží na školiteli. Důležité je, že tito řidiči nemají povinnost prokazovat se při silniční kontrole dokladem o absolvování tohoto školení.
 

 
 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 

Mimořádná vydání

Tour de Fleet 2021 - registrace

Den s Fleetem 2020Pardubice

Newsletter

Archiv
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@iFLEET.cz