Fleet AwardsFleet Awards Firemní auto rokuFiremní auto roku Fleet SlovenskoFleet Slovensko
 

iFLEET » Archiv 2005-19 » Barometr cvo 2008

Barometr cvo 2008

 
image2679

Již druhým rokem se stala Česká republika součástí mezinárodní trackingové studie Barometr CVO, jejímž garantem je leasingová společnost Arval. Studie mapuje současnou situaci, trendy a očekávání v oblasti správy a provozu firemních...

 
Již druhým rokem se stala Česká republika součástí mezinárodní trackingové studie Barometr CVO, jejímž garantem je leasingová společnost Arval. Studie mapuje současnou situaci, trendy a očekávání v oblasti správy a provozu firemních automobilů.
 
Ze závěrů letošní studie vyplynul na našem trhu výrazný posun firem, pokud jde o znalost problematiky operativního leasingu a zvýšení počtu firem, které jej využívají, nebo využívat hodlají. Domácí společnosti naopak zaostávají ve faktickém zavádění opatření v oblasti environmentální politiky, i když jejich zástupci deklarují svou připravenost k takovým změnám, budou li podpořeny legislativně. Zajímavostí průzkumu je také poměrně nízký zájem o asistenční služby v porovnání s mezinárodní scénou.
 
Průzkum probíhal na přelomu měsíců ledna a února a stačil se již do něj promítnout vliv domácích legislativních změn souvisejících s reformou veřejných financí, která zbavila vozy ve finančním leasingu zkrácené odpisové lhůty a navíc tuto lhůtu prodloužila na pět let. Dynamický indikátor, který sleduje rozdíl mezi respondenty, kteří již operativní leasing využívají nebo jeho využití plánují na jedné straně a respondenty, kteří naopak chtějí využívání produktu omezovat na straně druhé, ukazuje, že zejména mezi většími a velkými společnostmi roste příklon k operativnímu leasingu. V obou případech je zájemců či uživatelů této formy akvizice vozového parku o 29 % více než těch, kteří ji hodlají omezovat. Také u středních společností představuje 11% rozdíl výrazný pokrok oproti minulosti a známku toho, že lze očekávat posilování tržního podílu operativního leasingu na celkovém trhu financování vozidel.   
 
Operativní leasing však začínají vnímat jako vhodnou alternativu k jiným formám financování také nejmenší společnosti, o čemž svědčí 6% rozdíl ve prospěch zájemců a uživatelů operativního leasingu. U velkých a největších společností tak dokonce operativní leasing překonal v dynamickém indikátoru finanční leasing, a to o dvě procenta. „Operativní leasing již na našem trhu definitivně zdomácněl a pro mě je potěšitelné, že se nejedná pouze o velké společnosti, které jej již dávno využívají. Velmi zajímavé je, jak se změnila situace z hlediska znalosti tohoto produktu. Přestože měl operativní leasing oproti finančnímu na našem trhu zhruba osmileté zpoždění, dnes o něm panuje vysoké povědomí i mezi manažery menších společností. To jen dokazuje, že Česká republika v mnoha ohledech dohání vyspělou Evropu a operativní leasing není výjimkou,“ uvedl Štefan Majtán, generální ředitel společnosti ARVAL, s.r.o.
 
Jeho slova potvrzují výsledky průzkumu: I ve skupině nejmenších společností operativní leasing buď využívá nebo o něm má alespoň povědomí 50 % respondentů. U středních společností to je 69 %, u velkých 78 % a v případě nadnárodních společností odpovědělo pouze 11 % respondentů, že operativní leasing ani neznají, ani nevyužívají. „Pro nás je to signál, že tito respondenti dnes znají alespoň jednu nebo dokonce více výhod operativního leasingu. Například to, že automobily nejsou vedeny v účetnictví firmy, že jejich nájem představuje okamžitou nákladovou položku, že nemusí platit zvýšené splátky na začátku smluvního vztahu a v neposlední řadě i to, že lze sjednávat dobu nájmu vozu kratší než pět let, což je minimální doba trvání smlouvy na finanční leasing,“ vysvětluje Štefan Majtán. 
 
Průměrné stáří 4,5 roku
Firmy v České republice se dnes mohou z hlediska stáří svého vozového parku směle měřit s těmi evropskými. Celkové průměrné stáří vozidel všech respondentů činí 4,5 roku, což je dokonce o 0,2 roku méně než v Německu a v porovnání s Franciií jsou domácí autoparky mladší dokonce o 0,8 roku. Mladšími firemními automobily se mohly v průzkumu pochlubit pouze Španělsko a Indie. Zajímavý je pohled na stáří vozů podle velikosti společnosti: Malé společnosti do deseti zaměstnanců u nás provozují vozy, které jsou v průměru 4,5 roku staré, zatímco průměr výzkumu činí 5,2 roku. U středně velkých společností je průměrné stáří vozového parku v České republice 4,8 roku (průměr 4,3 roku), u velkých 4,1 roku (průměr 3,9 roku). Zcela vyrovnaná je situace u největších společností nad 500 zaměstnanců: Zde se pohybuje stáří vozového parku jak u nás, tak ve světě na úrovni 3,7 roku. Zde se jedná o jasnou indikaci rozsáhlého využívání služeb operativního leasingu, který je nákladově optimální právě na dobu okolo tří let. I z těchto údajů lze odvozovat, že pětiletá lhůta finančního leasingu nebude do budoucna pro řadu společností optimální a metody, které umožní kratší a efektivnější financování vozů budou stále žádanější. 

Celý článek přináší FLEET 3 / 2008

 

 

 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@iFLEET.cz