Fleet AwardsFleet Awards Firemní auto rokuFiremní auto roku Fleet SlovenskoFleet Slovensko
 

iFLEET » Archiv 2005-19 » Bezpečnost našich řidičů je na prvním místě

Bezpečnost našich řidičů je na prvním místě

 
483c_john01

středa, 2. prosince 2009

Společnost Johnson & Johnson působí v 57 zemích světa a zaměstnává více než 115 600 zaměstnanců. Je tak jednou z největších světových společností a již více než 120 let se věnuje zdraví lidí. Zdraví nejen svých klientů, ale i svých zaměstnanců,...

 

Společnost Johnson & Johnson působí v 57 zemích světa a zaměstnává více než 115 600 zaměstnanců. Je tak jednou z největších světových společností a již více než 120 let se věnuje zdraví lidí. Zdraví nejen svých klientů, ale i svých zaměstnanců, kteří využívají firemní vozidla, přikládá nemalý význam.

V České republice zahájila společnost Johnson & Johnson, s.r.o. své obchodní aktivity v roce 1991 a dnes je soustředěna do tří sektorů: Divize Medical Devices & Diagnostics se zabývá prodejem zdravotnických prostředků a diagnostiky. Divize Janssen-Cilag je farmaceuticky zaměřená a její produkty jsou k dostání v lékárnách. Poslední divize nese název Consumer a zaměřuje se na výrobky z oblasti kosmetiky a osobní hygieny. Za vozový park divize Medical Devices & Diagnostics je zodpovědná Ludmila Hromádková, která působí na pozici Operations Specialist.

FLEET MANAGEMENT SE VYVÍJÍ
Pod názvem „Operations Specialist“ se kromě péče o vozový park skrývá také odpovědnost za interní servis společnosti a zajištění běžného zázemí pro její chod. Ludmila Hromádková zde pracuje třetím rokem, ale fleet managementu se věnuje již deset let. „Nedá se přesně říci, kolik procent ze svého pracovního času věnuji vozovému parku naší divize, možná tak polovinu, ale často je to operativní. Někdy vyžadují auta větší nasazení, zejména při vyjednávání podmínek a revizi car policy, jindy je to naopak klidnější a více prostoru tak zbývá na ostatní části mé agendy,˝ upřesňuje úvodem svou pracovní náplň Ludmila Hromádková. Veškeré procesy v oblasti fleet managementu jsou věcí postupného získávání informací a znalostí dané problematiky, které nelze načerpat za týden ani za rok, protože produkty a služby se neustále vyvíjejí. „Moje začátky v oblasti fleet managementu před mnoha lety byly spíše takové, že jsem se snažila mít v pořádku běžnou agendu, jako jsou smlouvy, předávací protokoly k vozidlům a zákonné povinnosti. V tu chvíli nebylo příliš prostoru jít do hloubky nastavení jednotlivých dodavatelských smluv, protože tato oblast vyžaduje více než jen administrativní znalosti, a já potřebné zkušenosti tenkrát neměla,˝ vzpomíná na své začátky Ludmila Hromádková a doplňuje: „Dnes jsem v této oblasti naštěstí mnohem dále, setkávám se s odborníky z různých fleetových sfér, vyměňuji si zkušenosti s fleet manažery velkých společností, přečtu stohy různých článků a studií a v neposlední řadě se jako členka odborné rady České asociace fleet managementu snažím o předání získaných informací a zkušeností fleet manažerům, kteří jsou ve svém oboru teprve na začátku.˝

KOOPERACE V RÁMCI DIVIZÍ
Vozový park J&J je rozčleněn dle jednotlivých divizí a každá divize má svého vlastního fleet manažera, který koordinuje vozový park v České republice i na Slovensku. „Ani pravidla v rámci fleetu nejsou v jednotlivých divizích totožná, lehce se lišíme ve výběru značek vozů a v omezeních nadstandardní výbavy. Na procesu centralizace už ale pracujeme. Pouze při vyjednávání podmínek u dodavatelů jsme jednotní a vyjednané podmínky platí pro všechny tři divize. Jediná pravidla, která jsou nastavena korporátně pro všechny země, jsou z oblasti bezpečnosti a týkají se školicích a preventivních programů pro řidiče. Díky pravidelným statistikám pak máme možnost sledovat snižování nehodovosti a můžeme si předávat zkušenosti v rámci celosvětové skupiny J&J. Konkurence ve farmacii je velká a lidský kapitál je pro nás důležitý. Proto samozřejmě sledujeme, jaký standard v rámci firemních vozidel nabízí svým zaměstnancům konkurence. Z větší části jsou uživateli našich firemních aut lékaři a vysokoškolsky vzdělaní lidé, proto se jim snažíme nabídnout maximální komfort pro jejich práci z hlediska mobility,˝ říká Ludmila Hromádková.

POHLED DO FLEETU
Společnost používá převážně vozy střední třídy, jejichž stáří dosahuje maximálně čtyř let, případně je limitem nájezd 150 000 km. Divize Medical Devices & Diagnostics využívá v současné době tři značky automobilů. Zaměstnanec na dané pozici má odpovídající finanční limit a výběr ze značek Škoda, Volkswagen a Opel. V současné době se připravuje nová car policy, kde bude u jednotlivých značek fixně stanovený model a uživatel bude mít možnost volby pouze několika konkrétních doplňků. Výběr vozidel do fleetu má jasně stanovená pravidla. „Kromě finančního limitu na pořízení vozu a kvality, která už je dnes u vozidel střední třídy velmi srovnatelná, přihlížíme také k obsahu motoru a limitu emisí CO2. A to nás přivádí k dnes velmi diskutovanému tématu ekologie. My se touto otázkou velmi intenzivně zabýváme a já sama se snažím mít zmapované všechny novinky a dostupné možnosti na trhu. Bohužel, prozatím jsme výrazně omezeni nepříliš vstřícnou legislativní podporou v této oblasti,˝ upřesňuje Ludmila Hromádková.

NEPODCEŇOVAT ÚSPORY
Vozový park divize Medical Devices & Diagnostics je financován formou operativního leasingu. Tento produkt je volen z důvodu čitelných investic do budoucna a možnosti zhodnocovat vlastní kapitál jiným způsobem než investicí do aut. Navíc jde také o úspory v oblasti lidských zdrojů, protože doplňkové služby spojené s provozem vozového parku by v případě vozidel v majetku společnosti museli zajišťovat další lidé. „Baví mě hledat úspory. Po letech práce ve fleet managementu už vím, že úspory lze najít nejen na začátku, při objednávce vozidla, ale hlavně během jeho provozu. Je důležité zajímat se o obsah splátky, o to, co tvoří jednotlivé dílčí náklady a ne jen o konečné číslo na smlouvě. Sledovat vývoj cen pneumatik, servisních nákladů, zůstatkových hodnot, porovnávat nabídnuté hodnoty s trhem a odhalovat skryté rezervy, které zrovna v podobě zůstatkových hodnot mohou činit až několik desítek tisíc korun. V oblasti leasingových služeb je potřeba nepodcenit rekalkulace splátek a zajímat se o postup, jakým je leasingová společnost vyčísluje. Jak se říká: Důvěřuj, ale prověřuj! Toto heslo platí i zde, protože pořád jde o naše peníze,˝ dodává Ludmila Hromádková.

BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ
Bezpečnost zaměstnanců je pro společnost Johnson & Johnson, s.r.o. na prvním místě. Při výběru firemních vozidel tedy hrají podstatnou roli prvky pasivní bezpečnosti a nezávislé hodnocení bezpečnostních parametrů daného modelu. K prevenci dopravních nehod je přistupováno velmi aktivně a společnost investuje nemalé částky do školení řidičů v této oblasti. Každý uživatel firemního vozidla musí absolvovat jednou ročně tzv. školu smyku na polygonu a osvojit si tak návyky potřebné pro zvládnutí krizové situace. „V letošním roce jsme do našeho Safety programu zařadili také školení defenzivní jízdy, které má našim řidičům pomoci předcházet vzniku krizových situací a přimět je, aby při řízení více přemýšleli o potenciálním nebezpečí vzniku dopravní nehody. Jsem přesvědčena, že tato iniciativa přináší ovoce, protože počet dopravních nehod a kolapsů na silnici se nám viditelně snížil. Díky tomu jsme se rozhodli vozy ve fleetu havarijně nepojišťovat, protože to pro nás již není ekonomicky výhodné. Zaměstnanci jsou chráněni pojistkou odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli, a ta pokryje náklady na běžné dopravní nehody zaviněné jednotlivými uživateli. Pokud dojde ke zcizení vozidla nebo jeho vykradení, je to náklad, který společnost absorbuje,“ říká závěrem Ludmila Hromádková.
 

 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@iFLEET.cz