iFLEET » Archiv 2005-19 » Co je ničí, to se ničí

Co je ničí, to se ničí

 
d425_carpool

čtvrtek, 14. dubna 2011

Stále sílící tlaky firem na snižování nákladů nenechávají bez povšimnutí ani jejich vozové parky. Efektivní nákup vozového parku a souvisejících služeb, jeho skladba a velikost mají na tyto náklady přímý vliv. Zejména poslednímu jmenovanému činiteli...

 

Stále sílící tlaky firem na snižování nákladů nenechávají bez povšimnutí ani jejich vozové parky. Efektivní nákup vozového parku a souvisejících služeb, jeho skladba a velikost mají na tyto náklady přímý vliv. Zejména poslednímu jmenovanému činiteli je věnován tento článek.

Velikost vozového parku je z ekonomického hlediska jedním z hlavních parametrů jeho celkové nákladovosti. Manažeři se často zabývají otázkou, zda jejich vozový park má optimální velikost, kdo musí a kdo by měl mít firemní automobil k dispozici. Ovlivňujícím faktorem je mimo jiné oblast, ve které daná společnost podniká, respektive skladba a využití jejího vozového parku. Pokud se jedná o potřebu pravidelně zásobovat určité oblasti zbožím, jedná se spíše o logistickou úlohu, která by se měla zabývat vytížeností vozidel v jednotlivých regionech, optimalizací jednotlivých regionů, toku zboží a počtem a umístěním zásobovacích center. Logistiku je možné řešit jak vnitrofiremně, tak i externě. Tématem tohoto článku proto budou vozidla, která zboží nepřevážejí.

Firemní vozidlo jako benefit
Prvním a zásadním aspektem celé problematiky je skutečnost, zda má zaměstnanec vozidlo přiděleno pouze ke služebním účelům. Soukromé využívání firemního vozidla je velice výrazným benefitem, který lze zaměstnanci k jeho práci poskytnout. Zejména pak v případě manažerských vozů je firemní vozidlo mnohdy více využíváno pro soukromé účely než pro potřeby firmy a benefitní role je tedy výraznější. V této oblasti rozhoduje filosofie managementu společnosti, případně oddělení HR a ne zákony fleetové ekonomiky. Nicméně v mnoha firmách mají benefitní vozidla přidělena i zaměstnanci, kteří nepracují na manažerských pozicích. Zejména u této kategorie vozidel sílí tlak vedení na jejich optimalizaci a mnohdy vítězí zájmy ekonomické nad zájmy „lidskými“. Zde se již otvírá prostor a potřeba mít ve firmě vozidla, která jsou k dispozici širší skupině uživatelů.

Definice nepřidělených vozidel
V závislosti na počtu zaměstnanců a jejich nárocích na mobilitu v rámci plnění pracovních povinností bývá potřeba počtu těchto vozidel různorodá. Může se jednat o jedno vozidlo, několik desítek, až po stovky vozidel, které vytvářejí vnitrofiremní autopůjčovnu s alokací v jednotlivých pobočkách/divizích firmy po celé republice. Obecně bývá tato skupina vozidel obvykle označována jako „car pool“, poolová nebo referentská vozidla a v případě zmíněného většího počtu vozidel se lze setkat s termínem vnitrofiremní autopůjčovna. Pro další potřeby v tomto textu bude tato skupina vozidel nazývána referentskými vozidly.

Potřeba referentských vozidel
Přítomnost referentských vozidel ve firmě může mít několik důvodů. Zejména se jedná o nepravidelné služební cesty zaměstnanců, kteří nemají přidělené služební vozidlo. Hlavním parametrem směrem k počtu referentských vozidel této skupiny uživatelů je četnost služebních cest. Dále, zda je možné tyto cesty dopředu plánovat a v kolika případech může dojít ke kolizi, kdy dané vozidlo/vozidla bude neodkladně potřebovat ve stejný moment více zaměstnanců. Dalším využitím je potřeba náhradních vozidel z důvodu nepojízdnosti přiděleného vozidla zaměstnance (dopravní nehody, garanční prohlídky atd.). Jsou samozřejmě i takové situace, kdy je náhradní vozidlo v rámci určitého plnění dodavatele poskytnuto zdarma. V případech, kdy tomu tak není, firmy kalkulují, zda je pro ně výhodnější mít několik vlastních vozidel pro tyto účely, než využívat externí autopůjčovnu. Třetí skupinou mohou být speciální auta, která nejsou přidělena trvale jednomu zaměstnanci. Jejich využití je výhradně pro specifické účely, a tudíž vázáno na danou činnost. Pro představu lze jmenovat speciální dílenské nástavby, nástavby s měřicími přístroji, různá doprovodná vozidla atd. Tato skupina vozidel sice již nepatří do klasické referentské skupiny, nicméně z pohledu využívání nemusí být vozy přiděleny jednomu zaměstnanci. Přidělovány jsou spíše podle účelu. Tato skupina vozidel pak musí mít přísnější specifika při předávání a přebírání, s požadavky detailní dokumentace technického stavu vozidel.
 

Celý článek Ing. Stanislava Zelenky si přečtete v novém vydání magazínu FLEET firemní automobily č. 2/2011

 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@iFLEET.cz