iFLEET » Archiv 2005-19 » Jak bylo, jak bude?

Jak bylo, jak bude?

 
image319

Operativní leasing je tématem dneška Operativní leasing je na našem trhu dostupný již deset let. Během tohoto období se podařilo leasingovým společnostem zajistit alespoň základní obecné povědomí o této službě mezi firmami a podnikateli. Mírný,...

 

Operativní leasing je tématem dneška

Operativní leasing je na našem trhu dostupný již deset let. Během tohoto období se podařilo leasingovým společnostem zajistit alespoň základní obecné povědomí o této službě mezi firmami a podnikateli. Mírný, ovšem trvalý růst této formy akvizice a správy vozového parku kromě toho souvisí také s vývojem legislativy a dalšími vnějšími vlivy.

Většina manažerů, kteří se poprvé setkali s nabídkou full-service leasingu, měla a stále ještě má tendenci porovnávat výši měsíčních plateb se splátkami finančního leasingu. Takový přístup je samozřejmě chybný, protože produktem operativního leasingu není vůz, jako v případě finančního leasingu, ale mobilita. Samotný vůz přitom mobilitu nezajistí a náklady na jeho provoz jdou daleko za hranici toho, co je třeba zaplatit za palivo, které je po ceně vozu druhou nejvýrazněji vnímanou položkou „nákupu mobility“. S přílivem zahraničních společností a nárůstem obecného povědomí o možnosti koupit si místo vozu mobilitu své firmy se pro operativní leasing dnes rozhodují už i menší domácí subjekty, případně živnostníci, kteří často využívají jeho vedlejšího efektu, kterým je plné daňové uplatnění vozu s pořizovací hodnotou nad 1,5 milionu korun.

Pokračuje plynulý růst
Podíl na trhu se tak u operativního leasingu postupně zvyšuje. „V roce 2006 došlo k historicky nejvyššímu nárůstu objemu operativního leasingu na tuzemském trhu. Oficiální data bohužel ještě nejsou k dispozici, vycházím z dostupných informací na trhu. Můj odhad je, že se podíl operativního leasingu v korporátní sféře dostane nad hranici 15 % z celkového objemu leasingu a že se bude meziroční tempo růstu pohybovat kolem 20 %. Zajímavé bude sledovat i podíl tzv. holého operativního leasingu a full-service leasingu,“ říká Jaroslav Laur, obchodní a marketingový ředitel ALD Automotive a dodává, že pro přesnější údaje si musíme počkat na výroční report leasingové asociace. Také Martina Ondrejčáková, manažerka týmu Full Service Leasing společnosti ČSOB, hodnotí z hlediska vývoje obchodů letošní rok příznivě: „Neznáme sice podíl operativního leasingu na celkovém leasingovém trhu, protože ČLFA v průběhu roku tyto údaje neuvádí, vloni se však operativní leasing podílel na celkovém leasingu 12 % a letos očekávám ještě vyšší podíl. České podniky specifické výhody operativního leasingu chápou a využívají stále více. Lze tak soudit i z dramatického růstu objemu operativního leasingu v ČSOB Leasing, který s celkovým obratem 537 milionů korun bez DPH vzrostl meziročně o 70 %. Již vloni jsme se posunuli v žebříčku společností poskytujících operativní leasing z dvanáctého na sedmé místo a v letošním roce jsou naše ambice ještě vyšší.“

Z hlediska cenových nabídek a rozsahu poskytovaných služeb působí příznivě zvyšující se konkurence. Od roku 1996 došlo jak ke vzniku zcela nových subjektů domácího trhu, tak příchodu většiny velkých a významných evropských společností. Vedle tlaku na ceny je stále citelnější tlak na kvalitu poskytovaných služeb a pružnost dodavatelů. Unifikované „balíčky“ a kalkulace ustupují detailnějším, na míru vytvářeným smlouvám podle požadavků klienta. To vede zpětně k tomu, že se operativní leasing stává možností i pro malé a střední podniky. Na ně se dnes ostatně řada leasingových společností zaměřuje především. Doby určitého přehlížení tohoto segmentu trhu velkými leasingovými společnostmi jsou dnes už ve většině případů minulostí. „Rok 2006 byl z hlediska vývoje operativního leasingu velmi zajímavý. Na trhu je stále větší konkurence, což většinu dodavatelů motivuje k tomu, aby se od ostatních co nejvíce odlišili. To je pro klienty velmi přínosné. Když leasingové společnosti dojdou na hranici svých možností v oblasti cenových nabídek, zamyslí se nad tím, jakým jiným způsobem motivovat klienta, aby se rozhodl právě pro ně. Proto si myslím, že se v oblasti nových služeb můžeme v příštím roce dočkat příjemných překvapení,“ uvedla Hana Člupná, obchodní ředitelka Business Lease. Příznivý vývoj potvrzuje také Martin Mitterwald, marketingový ředitel společnosti LeasePlan: „Rok 2006 potvrdil naše předpoklady dalšího, více než dvouciferného růstu operativního leasingu na našem trhu. Jsme samozřejmě rádi, že slovo operativní leasing již u nás není neznámým pojmem. O fleet management vozového parku přitom již nejeví zájem pouze skupina větších společností. Výhody outsoursingu vozidel si dnes uvědomuje daleko širší podnikatelská základna. Z tohoto pohledu vnímáme jako pozitivní nejen působení LeasePlanu, ale i naší konkurence, která rovněž začala přispívat k lepšímu vnímání externího vedení vozového parku na našem trhu.“ I když se operativní leasing již stal součástí domácího trhu a povědomí o něm roste, je podle Ivo Ščuky z Hertz Lease ještě stále co zlepšovat: „Porovnání s minulými lety ukazuje, že se postupně rozšiřuje okruh společností, které o tomto typu řešení vozového parku uvažují. Samozřejmě nás také těší fakt, že se společnost HERTZ Lease stává stále více součástí tohoto dění na trhu, na druhou stranu je operativní leasing stále zhruba desetinou leasingového trhu, a tak máme pořád co dělat. Nejen ve vlastním podnikání, ale i v oblasti propagace. To je ale ve své podstatě pozitivní informace, která říká, že je zde pořád značný potenciál rozvoje.“ Právě Hertz Lease je společností, která na potenciál trhu sází: patří mezi nejmladší hráče domácího trhu - podobně jako Arval PHH u nás působí teprve třetím rokem.

Volání po změnách
Možnosti finančních nabídek na trhu ovlivňuje celá řada faktorů: vstupní cena vozu, jeho zůstatková hodnota po ukončení smlouvy, ceny servisu, náhradních dílů, pojištění, energií, úrokové sazby a podobně. Leasingové společnosti dosahují díky svým objemům odběrů u drtivé většiny automobilek výrazných slev z doporučených prodejních cen vozů. Samy jsou však velmi konzervativní v parametru zůstatkových cen. Je několik značek, které dnes nejsou s kalkulacemi zůstatkových cen svých vozů u leasingových společností příliš spokojeny: podhodnocení tohoto parametru zvyšuje zákazníkem financovanou částku a tudíž výši měsíčních splátek. A cena je velmi významnou součástí rozhodovacího procesu zákazníka, takže se některé značky cítí znevýhodňovány. Zůstatkové ceny však ovlivňuje celá řada faktorů, které působí napříč celým spektrem značek. Mezi ně patří například liberalizace dovozu ojetých vozů. „Současná situace v oblasti dovozu ojetých automobilů ovlivňuje prodejní ceny vozidel vrácených po ukončení leasingu. Jejich zůstatková hodnota, tedy právě cena, za niž se vozidlo na konci leasingu prodá - má přímý dopad na měsíční splátky operativního leasingu,“ vysvětluje Hana Člupná z Business Lease. Většina zástupců leasingových společností se také shoduje, že by měl být umožněn odpočet DPH u osobních firemních vozů: „Vlivů na celkovou měsíční splátku je celá řada, nicméně trh firemních vozidel jako takový by zcela jistě dokázala rozhýbat možnost odpočtu DPH u osobních vozidel a ne pouze u lehkých užitkových vozidel, kam spadají i přestavěná pseudoužitková osobní vozidla s přepážkou,“ uvádí Martin Mitterwald, marketingový ředitel společnosti Lase Plan. Podle Ivo Ščuky z Hertz Lease je nesmyslnost nemožnosti odpočtu DPH u osobních vozů stále evidentnější: „V Evropě toto řešení existuje a nemám pocit, že by se kvůli tomu hroutila ekonomika těchto zemí. Naopak, celá západní ekonomika je otázkou globalizace a tedy zvyšující se potřeby transportu zaměstnanců nebo zboží. A sem logicky patří i osobní automobily. Velice často se v poslední době bavím při poslechu zasvěcených komentářů na téma dynamicky se rozrůstajícího malého podnikání ve vztahu k vysokým nárůstům registrací užitkových vozidel. Při rozboru čísel by většina těchto analytiků mohla snadno zjistit, že hlavní podíl na tomto růstu mají registrace osobních vozidel přestavěných na kategorii N1 a jejich závěry jsou tedy často zcela zavádějící.“ Petr Kosmák, obchodní a marketingový ředitel Sixt Lease, jde v kritice ještě dál: „Řada mezinárodních zákazníků nad nemožností odpočtu DPH u osobních vozů jen nechápavě kroutí hlavou...“

Další oblastí, ve které by mohlo dojít k určitým úpravám stávající legislativy související s operativním leasingem, je účetnictví. „Určitě by řada zákazníků přivítala, kdyby byl také podle českých účetních standardů operativní leasing vykazován stejně, jako podle US GAAP nebo IFRS, tedy jako mimobilanční položka, která zákazníka netíží v rozvaze,“ říká Martina Ondrejčáková. I ona ale vnímá negativní dopady velké benevolence trhu s ojetými vozy: „Nižší legislativní benevolence vůči technické kvalitě individuálně dovážených automobilů by prospěla nejen operativnímu leasingu, ale i kvalitě celého vozového parku v České republice.“

Celý článek si přečtete v časopise Fleet 04 / 2006
 

 
 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 

Mimořádná vydání

Tour de Fleet 2021 - registrace

Den s Fleetem 2020Pardubice

Newsletter

Archiv
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@iFLEET.cz