iFLEET » Archiv 2005-19 » Jak vybírat monitorovací systém

Jak vybírat monitorovací systém

 
image1242

V současné době je na našem trhu nabízeno velké množství různých telematických systémů využívajících polohové informace GPS a komunikace pomocí sítě GSM. Výhody těchto systémů pro Fleet management podnikových flotil jsou již všeobecně známy....

 

V současné době je na našem trhu nabízeno velké množství různých telematických systémů využívajících polohové informace GPS a komunikace pomocí sítě GSM. Výhody těchto systémů pro Fleet management podnikových flotil jsou již všeobecně známy.

Úloha manažera zodpovědného za výběr, pořízení a zavedení telematického systému je však komplikována širokou nabídku systémů a riziky, která plynou z existence dodavatelů s různou úrovní znalostí a kvality poskytovaných služeb. Možné chyby při výběru systému a jeho dodavatele pak mohou způsobit, že je při prakticky stejných nákladech místo špičkového telematického systému pořízeno zařízení s velmi omezenou funkčností nebo dokonce zcela nefunkční produkt. Cílem tohoto článku je tedy upozornit fleet manažery na okolnosti důležité pro výběr a zavedení vhodného systému a usnadnit jim tak orientaci v této oblasti.

Autor, který je sám v tomto oboru aktivní, chce zdůraznit jednu velmi důležitou skutečnost – na českém trhu existuje několik opravdu dobrých firem a produktů, které jsou založeny na dlouholetém vývoji a zkušenostech, jejich systémy jsou navrhovány a vyráběny s nejvyšší péčí a poskytují uživateli adekvátní užitnou hodnotu. Bohužel, mnoho dalších firem a produktů neodpovídá ani těm nejskromnějším kriteriím. Úkolem fleet manažera při výběru systému je především identifikace a vyřazení těchto rizikových nabídek. Výběr ze seriózních dodavatelů je potom otázkou toho, jaký systém nejlépe vyhovuje požadavkům uživatele – a lze říci, že nabízené funkce a vlastnosti systémů od těchto dodavatelů se zakládají na pravdě.

Co můžeme od systému očekávat?
Všechny systémy mají dvě základní funkce: sledování vozidla v reálném čase a záznam provozu vozidla (kniha jízd). Kniha jízd i zprávy o aktuální poloze vozidla se u všech systémů přenáší prostřednictvím sítě GSM. Obě základní funkce jsou (nebo mají být) v ceně vozidlové jednotky.

Za poměrně malý příplatek lze k vozidlové jednotce připojit jednoduchá periferní zařízení pro rozlišení mezi soukromou a služební jízdou nebo pro identifikaci řidiče. Pokud je to účelné, nelze než jejich instalaci doporučit. PDA pro navigaci a jako komunikační jednotka, hands-free sady a podobná zařízení, nejsou nikdy zahrnuty do základní ceny jednotky a o jejich pořízení musí uživatel rozhodnout sám.
Z periferních zařízení jsou bezkonkurenčně nejdražší prostředky pro měření paliva – plováky a průtokoměry. Jejich ceny se pohybují v rozmezí jedno- až dvojnásobku ceny vozidlové jednotky.

Všechna tato periferní zařízení vozidlové jednotky podporují (nebo mají podporovat) – lze je připojit na rozhraní jednotky bez nutnosti dodatečného vývoje a souvisejících nákladů. Aplikační SW má poskytovat pohodlné pracovní prostředí a jeho obsluha dispečerem by neměla vyžadovat nadstandardní znalosti obsluhy PC. Mapy pro zobrazení vozidel a knihy jízd by měly pokrývat potřebnou oblast a být dostatečně podrobné. Zde je nutno říci, že například mapové podklady celé Evropy s uličními sítěmi všech obcí jsou sice efektní, nicméně mohou značně zatěžovat dispečerův počítač a jejich nákup a instalace na počítačích uživatele mohou být až obludně nákladné. Výhodnější se jeví vyřešit SW přístupem na internetový portál, kdy není nutno investovat do nákupu SW a dat. Obecně pro periferní zařízení a mapové podklady platí, že je nutno pořídit vše, co je potřebné, ale pokud možno nic víc.

Internetové dispečinky – výhoda pro všechny
Malým a středním firmám komplikovala přístup k těmto ekonomicky rychle návratným technologiím náročnost správy a financování softwarové části. Ne každý podnikatelský subjekt disponuje odborníky IT na potřebné úrovni - a pro provoz svých běžných aplikací je ani nepotřebuje. Také naprostá většina firem s odpovídajícím IT zázemím citlivě zvažuje nemalé investice, nutné pro pořízení potřebného aplikačního SW a geografických dat, nehledě na další náklady nutné pro pravidelnou a prakticky nekonečnou údržbu SW a dat. Tento handicap se díky internetovým řešením fleetových dispečinků stal konečně minulostí. Provozovatel libovolně velkého vozového parku dnes tedy může využívat všech výhod telematických systémů bez dosavadních omezujících faktorů. Používání internetového dispečinku je ovšem výhodné i pro velké fleety, kde se doposud předpokládala investice do nákupu vlastního SW vybavení a dat.

Celý článek si přečtete ve FLEETu 3 / 06
 

 
 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 

Mimořádná vydání

Tour de Fleet 2021 - registrace

Den s Fleetem 2020Pardubice

Newsletter

Archiv
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@iFLEET.cz