iFLEET » Archiv 2005-19 » Patnáct procent uspořeno

Patnáct procent uspořeno

 
image1342

Logistický systém O2 Car Control si úspěšně razí cestu domácím trhem. K jeho zavádění přistoupila už řada menších i větších firem z nejrůznějších oborů činnosti a ohlasy na jeho funkčnost a přínos pro správu a ekonomiku provozu autoparku jsou zatím...

 

Logistický systém O2 Car Control si úspěšně razí cestu domácím trhem. K jeho zavádění přistoupila už řada menších i větších firem z nejrůznějších oborů činnosti a ohlasy na jeho funkčnost a přínos pro správu a ekonomiku provozu autoparku jsou zatím příznivé.

Jednou ze společností, které se pro O2 Car Control rozhodly, je také Drinks Union, a.s. z Ústí nad Labem. Čtvrtá největší pivovarská skupina v České republice a také výrobce lihovin patří mezi provozovatele větších autoparků: „Úsek logistiky má ve své správě přibližně 140 vozidel a denně jsme řešili otázku optimalizace nákladů na pohonné hmoty, údržbu vozů a také otázku plánování služebních cest našich obchodních zástupců,“ říká ing. Ladislav Lukšík, transport manažer společnosti Drinks Union. Doposud zde totiž měli zkušenosti pouze s monitoringem nákladních automobilů svých smluvních dopravců. Díky tomu měli kontrolu nad dodávkami svého zboží, vlastní automobily a s nimi i činnost obchodních zástupců však pod kontrolou neměli. Sílící tlak na optimalizaci provozu firemních vozů a zpřesňování administrativy však přivedly management společnosti k úvahám o zavedení monitorovacího systému i pro vlastní vozy. Společnost samozřejmě nesáhla automaticky po řešení O2 Car Control, protože nabídka na trhu je dnes již poměrně bohatá. Po nějaký čas proto v rámci interního výběrového řízení analyzovala několik konkurenčních řešení dostupných na českém trhu a rozhodla se pro fyzické testování systému O2 Car Control ve svých vozech, a to bez vědomí jejich uživatelů, aby nemohlo docházet ke zkreslování údajů. Na základě výsledků tohoto testování se rozhodla pro řešení od společnosti Telefónica O2.

Po uzavření smlouvy se společností Telefónica O2 následovala montáž systému do cca stovky vozů společnosti Drinks Union (která proběhla přímo v prostorách společnosti) a následná prezentace jeho funkcí uživatelům firemních vozů. Ti tak byli obeznámeni s tím, co jim může nový systém přinést, a to zejména v oblasti automatického generování knihy jízd. Zároveň také poznali, jak je možno provoz vozu a tudíž i jejich činnost v pracovní době monitorovat ze strany nadřízených a pověřených pracovníků. Vliv systému O2 Car Control se začal na provozu autoparku projevovat téměř okamžitě: Vozy vykazovaly méně ujetých služebních kilometrů a jejich provoz se celkově zpřehlednil. „Aplikace dnes splňuje přesně to, co jsme od ní očekávali a snad jediné, co trochu postrádáme, je servisní modul,“ říká ing. Lukšík. Jak ale dodává, pevně věří, že i na něj v rámci kontinuálního vývoje systému dojde, stejně jako například na funkci automatického informování v případě, že se vůz nachází déle jak 48 hodin mimo signál. „I takovou funkci bychom z pochopitelných důvodů uvítali,“ doplňuje Lukšík a dodává, že je velkým přínosem možnost sledování, zda obchodní zástupci projíždějí své trasy tak, jak si je naplánovali. Ve společnosti Drinks Union, a.s. totiž využívají manažeři také možnost zobrazit polohu a status konkrétního vozu, protože často potřebují vědět, kde přesně se jejich obchodní zástupci momentálně nacházejí.

A jak konkrétně se tedy systém v praxi projevil?

„Z pohledu fleet managementu je velkou výhodou systému úspora času obchodních zástupců při vyplňování knihy jízd, další významnou výhodou je optimalizace počtu vozů vozového parku, což se v našem případě projevilo jeho snížením o patnáct vozů. Dále nám aplikace O2 Car Contol umožnila optimalizovat náklady nejen na pohonné hmoty, ale také na opravy a údržbu vozidel,“ uvádí ing. Lukšík. Náklady na provoz firemních vozidel akciové společnosti Drinks Union tak poklesly již krátce po zavedení systému o cca 15 %, což představuje v rámci vozového parku čítajícího přes sto vozidel měsíčně velmi zajímavou finanční částku. K těmto úsporám došlo přesto, že v době krátce po zavedení systému zdražily pohonné hmoty. Bez tohoto vlivu by byl efekt úspor určitě ještě výraznější. Jak ale ing. Lukšík dodává, ve společnosti Drinks Union není systém vnímán primárně jako zdroj finančních úspor, ale jako nástroj vedoucí k úspoře času při vyplňování knihy jízd a její zpřesnění pro účely finančního úřadu. Doposud totiž obchodní zástupci vyplňovali knihy jízd ručně a kvalita i rychlost tohoto systému evidence stojí a padá s pečlivostí a přesností osoby, která knihu vyplňuje. Automaticky generovaná evidence je pro všechny velkou úsporou času. Po zavedení systému ubyla také výrazně práce pracovníkovi, který je u Drinks Union zodpovědný za správu vozového parku,a to zejména v oblasti kontroly výkaznictví. Díky tomu se může lépe věnovat v rámci své funkce jiným činnostem a zkvalitňovat tak provoz celého autoparku.

 

 
 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 

Mimořádná vydání

Tour de Fleet 2021 - registrace

Den s Fleetem 2020Pardubice

Newsletter

Archiv
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@iFLEET.cz