iFLEET » Archiv 2005-19 » Produkt jménem ojetý automobil

Produkt jménem ojetý automobil

 
ec04_remarketing

pátek, 2. prosince 2011

Prodejní cena ojetého firemního vozidla může být ovlivněna celou řadou faktorů a rozdílných přístupů k užívání a provozování vozidel. Více, než kdy dříve, provozovatelům vozových parků záleží také na efektivním odprodeji firemních vozidel a reálně...

 

Prodejní cena ojetého firemního vozidla může být ovlivněna celou řadou faktorů a rozdílných přístupů k užívání a provozování vozidel. Více, než kdy dříve, provozovatelům vozových parků záleží také na efektivním odprodeji firemních vozidel a reálně dosažitelné prodejní ceně.

 

Zjednodušeně by se dalo říci, že alfou omegou úspěchu je zvolit správnou délku provozu firemních vozidel v závislosti na míře využívání vozidla a s ohledem na firemní kulturu. Následně vozidla šetrně provozovat a v konečné fázi je umět také dobře prodat. Samotná ztráta reálné hodnoty vozidla je nejvýznamnější položkou v celkových nákladech na vlastnictví vozidla. Tato hodnota, která je tvořena rozdílem mezi pořizovací cenou a cenou dosaženou při odprodeji vozidla činí téměř 50 % celkových nákladů. Výše tohoto podílu závisí na dalších skutečnostech, jako je pořizovací cena, typ a model vozidla a v neposlední řadě také na prodejní ceně ojetého vozidla. Žádné z firem by tedy nemělo být lhostejné přesné plánování obměny firemního vozového parku a cena, za kterou je možné ojetá firemní vozidla při jejich obměně prodat. Ano, dnešním tématem bude právě remarketing ojetých firemních vozidel.
V běžném životě se s pojmem remarketing nejčastěji můžeme setkat jako s marketingovou strategií, při níž dochází k prodloužení životního cyklu výrobku na trhu. V praxi to znamená hledání nových tržních příležitostí, ale také znovu oslovení stávajících trhů pro umístění výrobku. Dalším výkladem tohoto pojmu je prodej produktu, který byl již dříve použit. Tato druhá definice je tak bližší i obsahu tohoto článku a termín remarketing vozidel, nebo remarketing ojetých vozidel se tak stal naprosto plnohodnotným synonymem pro hledání co možná nejefektivnějšího prodeje ojetých vozidel.

 

Na počátku je správná volba
Faktický vliv na prodejnost konkrétního vozidla má celá řada parametrů. Vedle typu a třídy vozidla je to také jeho výbava, motorizace a barva. O prodejnosti rozhoduje také značka a její tuzemská, evropská, či neevropská příslušnost. Při srovnání zůstatkové hodnoty určitých značek při jinak stejných parametrech, jako jsou kategorie vozidla, výbava, motorizace, stáří a počet ujetých kilometrů, se může prodejní hodnota lišit o několik desítek tisíc korun. Tato zůstatková hodnota musí být porovnávána v kontextu s dalšími parametry, zejména pak pořizovací cenou, servisními náklady a cenou pojištění. Součástí efektivního plánování provozu firemního vozového parku by tedy měla být na počátku jasná představa, jak si který model na trhu stojí nejen z pohledu pořizovací ceny, ale i zůstatkové hodnoty.

 

Vhodný termín obměny vozidel
Každé vozidlo má svou optimální dobu pro obměnu. Dalo by se to charakterizovat jako volba optimální délky provozu v závislosti na počtu ujetých kilometrů a způsobu využívání vozidla. Dalším parametrem ovlivňujícím tento optimální okamžik jsou servisní náklady, záruka a předpokládaná poruchovost daného modelu. Jedná se tedy o meziroční pokles zůstatkové hodnoty porovnávané v kontextu s růstem reálných servisních nákladů. Při hledání vhodného termínu pro obměnu by neměla být opomenuta ani cena nového srovnatelného modelu stejné, ale i jiné značky. Na obměnu vozidla tak může být nahlíženo i z jiného úhlu a fakt, že pořizovací cena srovnatelného modelu je dnes nižší než před třemi roky, může znamenat další kladné body pro rozhodnutí vozidlo obměnit.

 


Celý článek přináší FLEET 6/2011

 
 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 

Mimořádná vydání

Tour de Fleet 2021 - registrace

Den s Fleetem 2020Pardubice

Newsletter

Archiv
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@iFLEET.cz