iFLEET » Archiv 2005-19 » Zůstatkové hodnoty automobilů

Zůstatkové hodnoty automobilů

 
image1055

Určit správně cenu ojetého automobilu není tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát. Čím více dochází k různým výkyvům trhu, tím je orientace v různých cenových relacích složitější a předpovídat bez vhodných nástrojů a dat vývoj...

 

Určit správně cenu ojetého automobilu není tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát. Čím více dochází k různým výkyvům trhu, tím je orientace v různých cenových relacích složitější a předpovídat bez vhodných nástrojů a dat vývoj zůstatkových cen vozů, které slouží ve vozovém parku, může tak trochu připomínat věštění z křišťálové koule.

I mezi ojetými stejného typu, stáří a počtu ujetých kilometrů existují zásadní rozdíly, dané především způsobem používání a mírou opotřebení. Jinak bude oceněn pečlivě udržovaný firemní vůz s jasným původem, jinak vůz, který vystřídal několik majitelů a ještě jinak automobil vykazující technické závady nebo po generální opravě. Tato vozidla se budou lišit ve své hodnotě, obecné ceně a zůstatkové hodnotě. Otázka zní: „Jak?“ a klade si ji většinou každý majitel automobilu, stejně jako manažer odpovědný za firemní vozový park, prodejce, prostě každý, kdo se potřebuje orientovat v aktuálních cenách ojetých motorových vozidel. Prostě každý, kdo při své práci potřebuje kalkulovat s budoucí obecnou cenou – tedy vlastně s předpokládanou zůstatkovou hodnotou automobilu. Co nejpřesnější stanovení ceny opotřebovaného vozidla, nákladů na jeho opravu či ceny poškozeného vozidla, slouží také potřebám pojišťoven, leasingových společností či některých orgánů státní správy.

Data, data a zase data
Znalost přesné prodejní ceny je alfou a omegou každého obchodu s ojetými vozidly. K tomu je nutné neustále sledovat pokud možno celý trh a v něm uskutečněné jednotlivé prodeje, tyto informace analyzovat a efektivně dále zpracovávat a archivovat. To je ovšem úkol nad síly a rámec činnosti fleetového manažera. Vždyť samotné oceňování motorových vozidel je samo o sobě vědní disciplínou, která se zabývá zkoumáním technického stavu vozidel včetně zjišťování jejich původu, rozsahu sériové a nadstandardní výbavy, sledováním diachronie jejich výchozí ceny, ale také zůstatkové hodnoty, tedy jinými slovy obecné ceny. V případě poškození vozidla se zjišťuje rozsah poškození vozidla včetně stanovení technologického postupu opravy takového poškození jakož i stanovení nákladů na opravu poškození. Následně se stanovuje obecná cena před poškozením vozidla k datu vzniku poškození (stanovení nákladů na opravu) a zjišťuje se, zda je vozidlo ekonomicky opravitelné, nebo zda jde o totální poškození vozidla (stanovení ceny zbytků vozidla).

K těmto účelům se používají různé veličiny. Mezi nejdůležitější patří „výchozí cena“, což je cena nového vozu v případě vozidla, které je v prodeji na oficiálním trhu k datu ocenění, nebo cenou srovnatelnou, která je přepočtena komparativní metodou při použití známých údajů z příslušného trhu první registrace vozidla. Dále se používá pojmu „obvyklá cena“. Ta se vztahuje ke dni ocenění, a to s přihlédnutím k stáří vozidla, jeho kilometrovému proběhu, provedení, výbavě, charakteru provozu vozidla, jakož i k dalším cenotvorným faktorům, které hodnotu zvyšují či snižují. V neposlední řadě se přihlíží k samotné regionální nebo lokální situaci na trhu s použitými vozidly nebo také k subjektivním podmínkám u toho kterého obchodníka. Stanovení ceny vozidla se tak děje zjišťováním hodnoty vozidla ve vztahu k určitému datu a místu. Přitom se zvažují všechny skutečnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobní poměry prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit a podobně. Osobními poměry se rozumí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná věci nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim.

O tom, že obvyklou cenu vozidla ovlivňuje také řada dalších faktorů, vypovídá graf č. 1, znázorňující vliv takových momentů, jakými jsou uvedení nového modelu na trh, životní cyklus modelu, tzv. „facelift“, či samotný vývoj ceny výchozí nebo další trendy trhu.

Takzvanou „časovou cenu“ stanovuje Znalecký standard poměrně složitou metodikou, která musí v zájmu objektivizace výsledku nakonec vše verifikovat a validovat s přihlédnutím k empirickým hodnotám dosahovaným při pozorování trhu za použití „koeficientu prodejnosti“ – tedy porovnáním vlastního výpočtu se statistickými daty reflektujícími vyhodnocené prodeje shodného anebo podobného vozidla na témže trhu a v témže čase. A aby té teorie nebylo málo, poznamenám ještě, že „náklady na opravu“ se stanovují povětšinou s použitím některého z výpočetních programů nebo manuální kalkulací, pokud jsou k dispozici přesné údaje o cenách použitých náhradních dílů a současně časové a technologické normy výrobce vozidla.

Specialisté
Kde získávat údaje o zůstatkových cenách vozidel a další, již zmíněná důležitá data? Spolehlivým zdrojem informací jsou především specializované společnosti. Jednou z nejznámějších, které u nás působí je EurotaxGlass’s, významný evropský poskytovatel dat, softwarových řešení a poradenství v oblasti automobilového obchodu a servisu. Jeho aktivity jsou zaměřeny na oblast poskytování dat, inteligentních systémových řešení, specializovaných softwarových produktů a služeb až po nakladatelskou činnost zaměřenou na tisk publikací. Z komplexní činnosti specializované společnosti pak vznikají konkrétní nástroje, které je možno úspěšně využívat v oblasti správy vozových parků.

 

 
 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 

Mimořádná vydání

Tour de Fleet 2021 - registrace

Den s Fleetem 2020Pardubice

Newsletter

Archiv
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@iFLEET.cz