iFLEET » Eventy » Zprávy » Přednášky na Tour de Fleet 2015 (průběžně aktualizováno)

Přednášky na Tour de Fleet 2015 (průběžně aktualizováno)

 

středa, 18. března 2015

Ing. Eva Dünker, jednatel společnosti Dünker s.r.o.

Risk management vozových parků

Pojištěním to jen začíná!

O pojištění vozidel bylo již hodně napsáno a řečeno, ale jsou si manažeři vozových parků vědomi rozdílům mezi produkty pojišťoven? A umí tyto rozdíly využít ve svůj, respektive firemní prospěch? Řízení rizika vzniku škod ve vozových parcích je nekonečný proces. Připomeneme si proto zásady správného fungování rizikového managementu ve fleetech.

 

Ing. Eva Dünker se problematice pojištění a risk managementu věnuje systematicky od roku 2003, kdy založila společnost Dünker, s.r.o.. Působila také ve společnosti Allianz na pozici vedoucí oddělení rizikového managementu flotilového autopojištění. Od roku 2011 se plně věnuje poradenství v oblasti pojištění a prevence škod. Provádí osvětu jak občanů, tak firem, přičemž není makléřem, který by hrál „hru na obě starny“, jak je dnes na trhu běžné. Ve své činnosti stojí výhradně a plně na straně klienta, pro kterého vyhledává a vyjednává nejvhodnější řešení.      

 

Ing. Stanislav Zelenka, ředitel společnosti AUTOauction Group s.r.o.

Remarketing ojetých vozidel

Prodejní cenu ojetých vozidel můžeme vnímat jako možný zdroj výnosů

Oblast remarketingu ojetých vozidel zasáhla v letošním roce novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích č. 56/2001 Sb. S tím souvisí i důležité změny v převodech vozidel. Odprodejem ojetých vozidel jejich role ve firmě končí, nicméně dávno předtím by se měli odpovědní manažeři zamyslet nad řadou faktorů, které ovlivní jejich zůstatkové ceny a také nad tím, jakým způsobem bude samotný prodej realizován. Při správném řízení zůstatkových cen může firma získat nemalé finanční prostředky, při špatném řízení může naopak o nemalé finanční prostředky přijít.

 

Ing. Stanislav Zelenka se zabývá problematikou fleet managementu 15 let. Nejprve působil ve společnosti poskytující nebankovní platební karty na pohonné hmoty a následně ve společnosti poskytující operativní leasing. Dodnes působí jako ekonomický redaktor a poradce. V roce 2008 také založil Českou Asociaci Fleet Managementu, ve které rovněž působí dodnes. Jejím hlavním cílem je sdružovat fleet manažery a osoby zodpovědné za oblast fleet managementu. V roce 2012 založil společnost AUTOauction Group, která se specializuje na prodej firemních vozidel formou elektronické aukce.

 

Ivo Hykyš, Head of Fleet Management, Siemens, s.r.o.

Úspory a ekologie ve vozovém parku v nadnárnodním koncernu

Efektivní a hospodárný vozový park nevylučuje ani důraz na ekologii

Při řízení flotily čítající stovky automobilů není jednoduché držet náklady pod kontrolou včetně důrazu na ekologii a hospodárné využítí vozového parku. Společnost Siemens se o to úspěšně již několik let snaží a daří se jí dosahovat zajímavých výsledků. Případová studie Iva Hykyše dá tedy nahlédnout do “fleetové kuchyně” nadnárodní společnosti, do jejích vnitřních procesů, které se osvědčily a fungují. 

 

Ivo Hykyš se věnuje problematice fleet managementu od roku 2007, kdy působil ve splečnosti  RWE. Od roku 2009 řídí vozový park skupiny Siemens v České republice. Po svém příchodu na tuto pozici nastavil nové nákupní procesy, včetně zavedení e-aukcí, provedl redukci počtu dodavatelů, a zahájil proces implementace monitorovacího systému GPS v rámci vozového parku. Ve své práci se zaměřuje na efektivitu a bezpečnost, přičemž je přesvědčen otom, že v oblasti fleet managementu vede cesta k úspěchu nikoli přes vymýšlení nestandardních řešení, ale přes důsledné sledování klíčových oblastí.    

 

 

 

Ing. Radovan Mužík, partner, Fleet Partners, s.r.o.

Víte, kolik vás ve skutečnosti stojí firemní auta?

Prodejci aut a leasingové společnosti se předhánějí v takzvaných nejvýhodnějších nabídkách. Jak se v nich ale zorientovat, abyste za své peníze obdrželi skutečně to nejlepší, co můžete? S tím souvisí i problematika provozování firemních aut ve vaší firmě. Zaměříme se tedy na detailní, ale srozumitelný rozbor nákladů, které s vašimi firemními auty souvisí, a ukážeme si, kde lze téměř okamžitě ušetřit až 15 procent celkových nákladů.

 

Ing. Radovan Mužík se problematice fleet managementu věnuje od roku 2001. Dříve působil 15 let ve společnosti INCOMA GfK, v roce 2008 založil společnost Fleet Partners, která se zaměřuje na fleetové poradenství jak pro provozovatele vozových parků, tak pro dodavatele. V oblasti správy vozových parků se zaměřuje na osvětu v oblasti sledování skutečných, komplexních nákladů na provoz a vlastnění vozidel TCO a pomáhá firmám se zaváděním této metody do praxe. 

 

Petr Králíček, Supervisor Administration & Fleet Services, Philip Morris ČR a.s.

Program bezpečnosti provozu flotily Philip Morris ČR, a.s.

Bezpečí zaměstnanců musí být na prvním místě.

Ve  společnosti Philip Morris ČR se věnují prevenci nehodovosti vozidel prakticky od počátku budování své firemní flotily, tedy od roku 1993. V průběhu uplynulých let se zde podařilo rozvinout velice komplexní a efektivní systém pro prevenci nehod., tzv. Fleet Safety Program. Ten v dnešní podobě obsahuje škálu tréninků, hodnocení řidičů, působení vlastního trenéra defenzivního řízení, motivační programy, bezpečnostní audity a řadu dalších komponentů.Takto propracovaný systém přinesl konkrétní výsledky, dokumentované výrazným snížením nehodovosti, včetně úspory  provozních nákladů firemních vozidel.

 

Petr Králíček působí v domácím zastoupení společnosti Philipp Morris již dvaadvacátým rokem a téměř po celou tu dobu je spojen s fleet managementem jeho vozového parku. V současnosti spadá pod jeho oddělení také facility management či management vysokozdvižných vozíků v továrně v Kutné hoře. Ve své práci se Petr Králíček dlouhodobě a systematicky věnuje oblasti prevence škod a rizik, společně s managementem společnost ia spolupracovníky vyvinul program, jehož příznivý dopad na bezpečnost provozu vozového parku dokládají podrobné statistické údaje.  

 

 

 

Napsal: redakce

 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@iFLEET.cz