iFLEET » Aktuality » Fleet manažer » Pozor na změny v přehlašování vozidel. Nový zákon je účelový paskvil

Pozor na změny v přehlašování vozidel. Nový zákon je účelový paskvil

 
ojete-vozy

pondělí, 22. prosince 2014

Od 1. ledna 2015 vstupuje v účinnost zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Podstatné změny se budou týkat registrace vozidla, dočasného vyřazení vozidla a vozidla v převodu.

 

Změny se dotknou všech, kdo obchodují s ojetými vozidly, tedy i provozovatelů vozových parků. Komplikují a prodražují jim totiž celý úkon. Pokud totiž nepůjdou společně na úřad statutární zástupci prodávajícího a kupujícího, musí zajistit ověřenou plnou moc (jeden druhému, nebo oba třetí straně). Přitom firmy, které svá auta v majetku samy prodávají, budou zřejmě vnímat ponechání přehlášení vozidla na kupujícím s tím, že mu předají plnou moc, jako příliš riskantní, a tak budou raději celý proces řešit samy, což jim zvýší administrativní náročnost celého procesu.

Za stávající praxe mohl zástupce firmy, třeba správce vozového parku, na magistrátu vozidlo umístit do tzv. „polopřevodu“, tedy odhlásil jej, udělal si kopii technického průkazu se zapsanou změnou, a tím to pro něj skončilo. Nemusel už sledovat, kdy si nový vlastník auto přihlásí na sebe. Po 1. lednu 2015 již bude potřebovat také ověřenou plnou moc od kupujícího, případně jeho fyzickou účast na úkonu, platnou zelenou kartu k vozidlu, evidenční kontrolu, platnou technickou prohlídku a v případě prodeje  havarovaného vozidla musí toto dopravit na evidenční kontrolu (tedy zřejmě pomocí odtahové služby). Zákonná lhůta pro převod je přitom pouze deset pracovních dnů od data prodeje. Finanční náklady celého úkonu činí 250 Kč za evidenční kontrolu, 800 Kč za kolek (pokud se po 1. 1. 2015 jeho cena nezvýší...).

 

Nový zákon podrobněji

 

Registrace vozidla

Změna vlastníka nebo provozovatele proběhne současně (dosud se vozidlo na původním registračním místě odhlásilo a nový provozovatel vozidlo následně přihlásil v místě svého bydliště/sídla firmy). Nově se převod a registrace uskuteční na registru vozidel v místě bydliště/sídla firmy původního majitele. Dostavit se tam mohou buď jak prodávající, tak kupující nebo jen jeden z nich, a to s plnou mocí od toho druhého, nově úředně ověřenou.

Bude platit zásada „třikrát jedna“ – jeden registr vozidel, jedna žádost a jeden úkon. Záležet bude přitom na prodávajícím a kupujícím, jak se domluví. Buď mohou jít na úřad společně, jeden může zmocnit druhého nebo mohou oba zmocnit třetí osobu, ale vždy úředně ověřenou plnou mocí. K zápisu změny vlastníka nebo provozovatele vozidla a k vydání nových dokladů následně dojde na jednom úřadě na základě jedné žádosti (na úřadě, kde je zapsán původní vlastník vozidla). Dojde-li při změně vlastníka nebo provozovatele také ke změně místní příslušnosti úřadu, tak opět dojde k registraci na úřadě původního vlastníka. Registrační značky by měly zůstat původní (zatím není zpracována prováděcí vyhláška). Tento postup, kdy se vozidlo současně odhlásí i přihlásí, napomůže tomu, aby nebylo zaregistrováno např. odcizené vozidlo, popř. bylo zaregistrováno vozidlo bez souhlasu vlastníka.

 

Dočasně vyřazená vozidla

Mění se pojmy jako trvalé a dočasné vyřazení. Nově se jedná o  vyřazení (dříve dočasné vyřazení) a zánik (dříve trvalé vyřazení). Vozidla uložená v depozitu ke dni 1. 1. 2015 budou prohlášena za vyřazená z provozu, a pokud tam již leží déle než 18 měsíců (tzn. RZ byly dány do depozita v období do 30. 06. 2013), tak vlastník takového vozidla je povinen se dostavit do 31. 12. 2015  na odbor dopravy a oznámit účel jeho využití a adresu místa, kde je silniční vozidlo umístěno (pro případ následné kontroly ze strany úřadu). Pokud tak neučiní, takové vozidlo ze zákona zanikne. Správní poplatek za vyřazení vozidla z provozu je 200 Kč.

Druhou kategorií budoucího stavu bude tzv. zánik vozidla. Jde o vozidlo buď zcela zničené, nebo ekologicky zlikvidované jako autovrak. Vyřazení silničního vozidla z provozu z důvodu jeho odcizení a zápis zániku silničního vozidla není zpoplatněno.

 

Silniční vozidla, která se budou k 1. 1. 2015 nacházet v dočasném vyřazení, tzv. depozitu

Pokud doba dočasného vyřazení činí méně než 18 měsíců, pak se vozidlo po 31. 12. 2015 automaticky převede do režimu „vyřazeno z provozu“, což je obdoba dnešního depozita (silniční vozidlo bude úředně existovat, ale bude mít odevzdané značky, nebude možné ho provozovat a nebude muset být pojištěné).  Vlastník musí do konce roku 2015 nahlásit obecnímu úřadu adresu místa, kde silniční vozidlo stojí a jak je hodlá využívat. Pokud tak neučiní, může mu být uložena pokuta až do výše 50 000 Kč.

Pokud doba dočasného vyřazení přesáhla 18 měsíců, pak musí vlastník do 31. 12. 2015 nahlásit obecnímu úřadu adresu místa, kde silniční vozidlo stojí a jak je hodlá využívat. Pak se z dnešního depozita překlopí  do režimu vyřazeno z provozu (viz předchozí bod). Pokud toto vlastník nenahlásí, auto bude definitivně vyřazeno, úředně zanikne a už nebude možno jej znovu přihlásit. Může být uložena pokuta až do výše 50 000 Kč.

 

Vozidla v převodu

U vozidla, které je nyní v „převodu“, tedy není přihlášeno na nového vlastníka, musí být do 30. 06. 2015 podána žádost o zápis vlastníka a provozovatele silničního vozidla (tzn. dokončení registrace -  auto je technicky způsobilé k provozu, je pojištěné a prošlo evidenční kontrolou, která bude mít nově platnost pouze 14 dnů). Pokud nebude do uvedeného data registrace dokončena, toto vozidlo ze zákona zanikne (dříve trvalé vyřazení z provozu). Pokud s vozidlem bude někdo jezdit, hrozí mu pokuta v řádu desetitisíců a odebrání řidičského průkazu na půl roku.

 

 

 

Napsal: redakce

 
 

Související články

 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@iFLEET.cz