iFLEET » Aktuální číslo » FLEET 3 / 2013 » Jak zavést GPS monitoring

Jak zavést GPS monitoring

 
03-2013

úterý, 4. června 2013

Jak si vybrat z nabídky GPS monitorovacích systémů na trhu? Jaké druhy služeb od něj požadovat? Jak vyhodnocovat úspory, které přinese? A jakým způsobem řešit pokusy zaměstnanců, kteří chtějí jeho správnému fungování zabránit? Pomocí příkladů z praxe odpovídá na otázky specialista na správu velkých vozových parků ing. Antonín Šalamún.

 

Jak si vybrat z nabídky GPS monitorovacích systémů na trhu? Jaké druhy služeb od něj požadovat? Jak vyhodnocovat úspory, které přinese? A jakým způsobem řešit pokusy zaměstnanců, kteří chtějí jeho správnému fungování zabránit? Pomocí příkladů z praxe odpovídá na otázky specialista na správu velkých vozových parků ing. Antonín Šalamún.

 

Nákup služby monitoringu vozidel není nepodobný nákupu aut: stejný „model“ můžete dostat klidně o 80 procent dráže, pokud jej vybavíte prvky, které navyšují jeho základní cenu. Měli byste tedy mít jasno v tom, zda skutečně „příplatkovou výbavu“ využijete natolik, aby pro vás měla investice do ní smysl.


Prvním krokem v rámci příprav na zavedení GPS monitoringu do firmy je specifikace produktu. Tato služba dokáže poskytovat řadu doplňkových funkcionalit a jejich rozsah závisí na potřebách uživatele a také na tom, zda má zaveden informační systém a jaká je jeho struktura, zda je propojený na SAP a zda, a na jaké bázi, umožňuje tento systém sledování nákladů na provoz automobilů.  


Prvotním a základním výstupem GPS monitoringu je každopádně kniha jízd, která ušetří řidičům práci s ručním vyplňováním. Její přidanou hodnotou je fakt, že je korektní. Důležité je také to, že firma vidí, jak její auta jezdí. Eliminují se tím černé, tedy nepovolené jízdy a dá se navíc sledovat i jízdní styl řidičů, a tím také opotřebení vozidel podle konkrétního uživatele.      
„Už při využití těchto základních faktorů hovoří dodavatelé o třicetiprocentní úspoře nákladů na pohonné hmoty. Tento údaj třeba ale nutno brát s určitou rezervou, protože reálná úspora závisí na tom, jak je nastaven kontrolní mechanismus v jednotlivých firmách, zda je na řidiče vyvíjen tlak směrem k úsporám, nebo je vozidlo považované za jakýsi tichý benefit a soukromé jízdy se tolerují,“ říká specialista na správu velkých fleetů ing. Anton Šalamún. „Když máte ve firmě 1500 aut a na jednom ušetříte třeba jen 100 km měsíčně, což je velmi jednoduché, pak roční úspora představuje 1,8 milionu kilometrů! Stačí si představit, co to znamená jen z hlediska nákladů na pohonné hmoty a servisní prohlídky...“    

 

Neporovnávat hrušky s jablky
„Když už se investuje, vedení firmy většinou očekává po zavedení GPS monitoringu výsledky ihned. A ony také jsou, jen je důležité porovnávat čísla, která jsou relevantní,“ upozorňuje ing. Šalamún. Pokud chce fleet manažer přesvědčit o potřebě GPS monitoringu vedení společnosti, musí vycházet z reálných údajů a vytvořit tzv. „business case“. Aby uměl předpovídat úspory, nejlepší je vyžádat si GPS jednotku na test. „My jsme testovali vzorek padesáti jednotek. Přidělili jsme je uživatelům, kteří jezdili stejným systémem a ve stejném období loňského roku, přičemž se charakter jejich práce neměnil. Vzhledem k sezonním výkyvům je totiž optimální porovnávat stejné měsíce. Řidiči v našem případě dostali jednotky na tři měsíce s tím, že mají jezdit tak jako doposud, nicméně věděli, že jsou monitorováni. Už v této fázi se projevila téměř dvacetiprocentní meziroční úspora.“   


Co je třeba kromě ceny zařízení a služeb zohlednit? Ne vždy je nejlevnější řešení tím nejlepším a nejvýhodnějším. „Velmi důležitý je přístup dodavatele služby, ochota komunikovat a řešit problémy. Dodavatel navíc vstupuje do firemního informačního systému, přičemž se dostane do styku i s důvěrnými informacemi. Mělo by tedy jít o důvěryhodnou a zavedenou firmu.“        

   
Podle experta na fleet management je důležitý také poměr platby na začátku kontraktu a následných měsíčních poplatků po dobu smlouvy. „Můžete zaplatit 80 procent na začátku a 20 procent rozpočítat do splátek, nebo naopak. Co je lepší? Když zaplatíte většinu hned, nebudete mít nástroj, abyste dodavatele donutili spolupracovat. Při menší počáteční platbě bude naopak nucen komunikovat a řešit záležitosti, které se ukáží v průběhu realizace.“ Je také důležité, aby byl dodavatel zodpovědný za celý produkt po celou dobu trvání smlouvy. „Určitě bych nedoporučil, aby převzal zodpovědnost za fungování jednotek jejich dodavatel a za SIM karty telekomunikační operátor. Uživatel potom jen těžko zjistí, kdo je vlastně zodpovědný za nefungující jednotku.“ 

 

Celý článek přináší magazín FLEET firemní automobily č. 3/2013

 

 
 

Související články

 
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@iFLEET.cz