Fleet AwardsFleet Awards Firemní auto rokuFiremní auto roku Fleet SlovenskoFleet Slovensko
 

iFLEET » Aktuální číslo » FLEET 5 / 2016 » Paragrafy a praxe

Paragrafy a praxe

 
05-2016

čtvrtek, 13. října 2016

Školení řidičů. Kapitola provozu vozového parku, v některých společnostech zanedbávaná až zcela přehlížená, v jiných brána velmi vážně. Přitom jde o jeden ze základních činitelů rozhodujících o nákladovosti, ale hlavně bezpečnosti flotily. Existuje snadno dohledatelná souvislost mezi způsobem a úrovní školení řidičů na straně jedné a náklady na kilometr mobility a nehodovostí flotily na straně druhé. Jak odlišně ke školení řidičů přistupují různé společnosti, si řekneme později, nyní k otázce, jak je školení upraveno právními předpisy.

 

Pokud se alespoň prozatím nebudeme zabývat speciálními školeními, například školením pro získání či udržení kvalifikace pro přepravu nebezpečných nákladů (ADR), pak existují dva druhy zákonných školení řidičů.

Tím prvním je školení řidičů, kteří musí být podle zákona o provozu na pozemních komunikacích profesně způsobilí, a sice k řízení vozidel zařazených do některé ze skupin C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E. Tito řidiči mají svoji profesní způsobilost zapsanou v řidičském průkazu harmonizovaným kódem 95 uvedeným v řádku příslušné skupiny řidičského oprávnění. Profesní způsobilost získali vstupním školením v rozsahu 140 nebo 280 hodin a k jejímu udržení musí absolvovat jednou v kalendářním roce pravidelné školení v rozsahu sedmi hodin. Po pěti letech a po absolvování celkem 35 hodin pravidelného školení je jim pak vyměněn řidičský průkaz a zapsána profesní způsobilost s platností na dalších pět let. Školení v posledním roce platnosti musí proběhnout před datem konce profesní způsobilosti.

Pokud by řidič přestal vykonávat své povolání, pak se rozhodl se k němu vrátit a neabsolvoval pravidelné školení popsaným způsobem, musí absolvovat kurz pravidelného školení v rozsahu 35 hodin. K takové situaci může dojít jak po skončení platnosti profesní způsobilosti, tak i před ním, například pokud by řidič absolvoval sedmihodinová školení v prvních dvou letech platnosti své profesní způsobilosti, pak dva roky nepracoval jako řidič a v pátém roce se ke svému povolání vrátil, musí v pátém roce absolvovat kurz o rozsahu 35 hodin.

 

Kdy není profesní způsobilost vyžadována?

Zákon uvádí vozidla, k jejichž řízení řidič nemusí být profesně způsobilý, jakkoliv jsou tato vozidla zařazena do některé z výše uvedených skupin. Předně jsou to vozidla používaná pro vlastní (soukromé) potřeby řidiče. Dále jsou to vozidla používaná při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, ovšem pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče. Tento případ si můžeme vysvětlit na následujícím příkladu: Stavební firma zaměstnává deset zedníků. Jeden z nich je držitelem řidičského oprávnění skupiny C, a tak jej firma pověří, aby každý den ráno přivezl na stavbu materiál nákladním automobilem. Tento zaměstnanec sice řídí vozidlo zařazené do skupiny C pro potřeby svého zaměstnavatele, ale hlavním předmětem výkonu jeho zaměstnání je zednictví, nikoliv řízení, a proto nemusí být profesně způsobilý. 

 

Celý článek od ing. Roberta Kotála z Dopravní akademie naleznete v magazínu FLEET firemní automobily č. 5/2016 

 
 

Související články

 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@iFLEET.cz