Fleet AwardsFleet Awards Firemní auto rokuFiremní auto roku Fleet SlovenskoFleet Slovensko
 

iFLEET » Aktuální číslo » FLEET 5 / 2016 » Soukromě, tedy za své?

Soukromě, tedy za své?

 
05-2016

čtvrtek, 13. října 2016

Pro mnohé zaměstnance je možnost používat auto svého zaměstnavatele i pro soukromé cesty (ať už průběžně, nebo jednorázově třeba na zahraniční dovolenou) zajímavou zaměstnaneckou výhodou. Vzhledem k tomu, že většina společností volí možnost pořízení aut pro zaměstnance formou operativního leasingu, zaměříme se v tomto článku na daňové dopady právě tohoto produktu.

 

Daňové dopady u zaměstnance záleží na tom, jestli za použití vozidla svému zaměstnavateli platí, nebo nikoli. V případě bezplatného používání zaměstnanci vzniká zdanitelný příjem ve výši jednoho procenta z pořizovací ceny vozu (včetně DPH) za každý, i započatý kalendářní měsíc, ve kterém mohl zaměstnanec vozidlo soukromě používat, a to bez ohledu na to, zda ho skutečně použil. Minimální výše měsíčního příjmu je stanovena na 1000 Kč. Pro určení příjmu není rozhodující, zda se jedná o auto nové, nebo již několik let používané - dodaňovaný příjem vychází stále z pořizovací ceny. Pokud má zaměstnanec v průběhu měsíce k dispozici postupně více služebních vozidel, vychází se při výpočtu zdanitelného příjmu zaměstnance z pořizovací ceny nejdražšího vozidla. U najatých vozidel se vychází z pořizovací ceny auta u jeho vlastníka, je proto zapotřebí jeho součinnosti.

Někteří zaměstnavatelé poskytují zaměstnancům služební vozidla pro neslužební účely za úplatu. Pokud je úplata na nižší než na tržní úrovni, vzniká zaměstnanci zdanitelný příjem ve výši odchylky od tržní ceny. Od roku 2014 je možné považovat pro tyto účely za tržní cenu za použití právě jedno procento z pořizovací ceny vozidla včetně DPH, a není tak nutné počítat a prokazovat obvyklou cenu nepeněžního plnění spočívajícího v nájmu vozidla zaměstnanci úplatně za nižší cenu než je obvyklé.

Přestože společnost nevyužívá vozidlo výhradně pro služební účely, jsou související náklady, např. nájemné u pronajatého vozidla na leasing, udržování vozidla v odpovídajícím technickém stavu, apod., považovány u společnosti za plně daňově uznatelné a není tedy třeba je kvůli soukromým jízdám krátit.

 

Co s DPH?

Z pohledu DPH je situace poněkud komplikovanější, neboť je nutné posuzovat, v jakém rozsahu je vozidlo v daném měsíci skutečně využíváno pro služební účely a v jakém rozsahu pro soukromé jízdy zaměstnance. Pokud je vozidlo pořízeno na operativní leasing (automobil tedy není nakoupen do majetku a je používán výhradně pro oblast podnikání, která zakládá možnost uplatnění odpočtu daně a nejedná se například o banku, nemocnici, školu, pojišťovnu apod.), je možné uplatnit plný nárok na odpočet z jednotlivých zaplacených leasingových splátek.

Pokud například obchodní společnost (plátce DPH) pořídí vozidlo pro svého obchodního zástupce formou operativního leasingu, může si uplatnit nárok na odpočet DPH z leasingových splátek v rozsahu, v jakém je vozidlo obchodním zástupcem používáno k výkonu jeho práce. V případě, že uvedený zaměstnanec používá vozidlo výhradně pro plnění svých pracovních povinností je možno uplatnit nárok na odpočet daně v plné výši z každé jednotlivé leasingové splátky. Samozřejmě za předpokladu splnění formálních podmínek pro uplatnění nároku na odpočet daně (zejména se jedná o podmínku držení platného daňového dokladu). 

 

Celý článek od ing. Marcely Zbožínkové a ing. Pavly Polanské z PricewaterhouseCoopers Česká republika naleznete v novém vydání magazínu FLEET firemní automobily. 

 
 

Související články

 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@iFLEET.cz