iFLEET » Aktuální číslo » FLEET 6 / 2014 » Snížení emisí a nákladů na vozový park ve skupině Siemens v ČR

Snížení emisí a nákladů na vozový park ve skupině Siemens v ČR

 
06-2014

pondělí, 1. prosince 2014

Společnost Siemens byla letos oceněna v anketě ALD Automotive Fleet Awards za svůj přístup k ekologickému řízení svého vozového parku. V následujících řádcích představuje svůj proces vedoucí ke snižování emisí a úsporám nákladů.

 

Počátky celého procesu spadají do roku 2010, kdy došlo s nástupem nového vedení k úpravě a sjednocení pravidel přidělování automobilů (tzv. car policy), nastavení limitů CO2 a zjednodušení řady procesů. „Pravidla přidělování automobilů nebyla dříve úplně jasně definována, služební auto bylo přiděleno i zaměstnancům, kteří najezdili velmi malé množství služebních kilometrů, například asistentkám. Došlo tedy k revizi stavu, tato auta byla zaměstnancům odebrána a přidělena těm, kteří je k výkonu své práce potřebovali. To vedlo k snížení počtu služebních automobilů zhruba o deset procent,“ vysvětluje Eduard Palíšek, ředitel společnosti Siemens, s. r. o.

Jednotné nastavení přidělování aut i výběr automobilových značek dostalo na starost oddělení fleet managementu, které kromě správy vozového parku každoročně vyjednává o nákupních a leasingových podmínkách. „Vůči výrobcům automobilů a leasingovým společnostem jsme jasně čitelným partnerem, takže pokud plány počtu pořízených automobilů v nadcházejícím roce při projednávání nových podmínek přislíbíme, také je odebereme,“ doplňuje Ivo Hykyš, Head of Fleet Management.

 

Splněno o rok dříve

Hlavním záměrem nastavení procesů v rámci řízení flotily vozového parku Siemens byla vedle zvýšení efektivity také šetrnost vůči životnímu prostředí a splnění cíle, který si globálně společnost nastavila - průřezově snížit průměrnou výši limitů emisí CO2 na 120 g/km do roku 2015. Již v  současné době se však vozový park společnosti Siemens, s. r. o. pohybuje pod touto hodnotou, konkrétně na 119 g/km. Daný cíl tedy dokázala společnost Siemens v České republice splnit o rok dříve, než bylo požadováno. Klesající tendence je zcela patrná a jasná. K  výsledku dlouhodobě napomáhá, že v roce 2012, tedy pouhé dva roky po úpravě pravidel politiky vozového parku, byly sníženy tyto limity u nově objednávaných automobilů o 10 procent v kategorii manažerských automobilů. Požadovaných čísel se daří dosahovat hlavně díky striktnímu dodržování car policy všemi skupinami zaměstnanců včetně nejvyššího managementu. Již čtyři roky tedy dochází ke každoročnímu efektivnějšímu využití celého autoparku, a to jak ekologicky, tak nákladově. Hlavním cílem ekologického přístupu společnosti Siemens je snížení emisních limitů v závislosti na spotřebě, a tím pádem také úspora finančních nákladů. 

 

Celý článek přináší magazín FLEET firemní automobily č. 6/2014

 
 

Související články

 
 

Komentáře k článku

Příspěvky jsou zakázányČlánek má zakázané vkládání komentářů.
 
 
 

Mimořádná vydání

Tour de Fleet 2021 - registrace

Den s Fleetem 2020Pardubice

Newsletter

Archiv
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@iFLEET.cz