iFLEET » Aktuality » Fleet manažer » Padesát milionů pro firmy

Padesát milionů pro firmy

 
06-2019

úterý, 26. listopadu 2019

Elektromobil ve vozovém parku? Leckde to dává smysl, zejména jedná-li se o specifický provoz, který spalovacím vozům příliš nesvědčí. Ať už jsou to krátké a časté pojížďky, například mezi středisky nebo závody, areálový nebo městský provoz. Ve všech těchto případech si lze představit nasazení elektromobilu. Překážkou je i nadále cena. Alespoň částečně ji může vyřešit dotace na pořízení elektromobilu. Jednu takovou připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu nabízí v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost prostřednictvím Výzvy v programu podpory Elektromobilita možnost čerpat dotační prostředky na pořízení elektromobilů a dobíjecích stanic. Podporované kategorie silničních vozidel jsou L6e a L7e (čtyřkolky), M1 (osobní automobily), M2 a M3 do 7,5 t (minibusy), N1 a N2 do 12 t (nákladní automobily). Celková alokace na tuto Výzvu je připravena ve výši padesát milionů korun.

 

Podmínky

Pořizované vozidlo musí být nové, což znamená, že musí být dodáno do šesti měsíců ode dne prvního uvedení do provozu a zároveň musí mít najeto méně než 6000 km, příjemce dotace pak bude v technickém průkazu uveden jako první vlastník.

Žádost o dotaci potom mohou podat společnosti, které mají buď sídlo, či registrovanou provozovnu mimo území hlavního města Prahy. Pokud ale firma působí v Praze, nicméně sídlo má mimo hlavní město, pak o dotaci zažádat může. Z hlediska velikosti podniku již ovšem žádné omezení neexistuje, žádat tedy mohou všechny podniky, jak malé, tak střední i velké. Velikost podniku se odráží pouze ve výši míry podpory, tedy v tom, kolik procent způsobilých výdajů (ZV) lze získat v rámci dotace zpět.

 

Míra podpory podle velikosti podniku

velikost podniku  podpora do výše
malý podnik  75 %
střední podnik  65 %
velký podnik  55 %

 

Za způsobilé výdaje se považuje rozdíl ceny pořizovaného elektromobilu oproti obdobnému konvenčnímu automobilu. Je také nutné správně vypočítat výši způsobilých výdajů, které jsou, pro všechny kategorie vozů, dány 45 procenty z nabídkové ceny elektromobilu bez DPH. Pro kategorii M1 je navíc určena maximální možná cena pro stanovení způsobilých výdajů ve výši jeden milion korun na vozidlo. V případě žadatele, který je plátcem DPH, se jedná o limit ceny bez DPH, pokud by žádala firma, jež plátcem DPH není, je zmíněný limit včetně DPH. Následně je vypočítána výše dotace dle velikosti firmy.

Mezi požadavky najdeme také takzvanou Udržitelnost projektu, což je doba, po kterou je příjemce dotace povinen zachovat investici. U malých a středních podniků je tato doba tři roky, u velkých podniků je to pět let. V praxi to znamená, že po tuto dobu musí být pořízené vozidlo či vozidla v majetku firmy, která je příjemcem dotace.

 

Dotace také na dobíjecí stanice

V rámci programu je podporováno také pořízení neveřejných (rychlo)nabíjecích stanic s možností doplnění o dodatečnou akumulační baterii v rámci firemního areálu pro vlastní potřebu. Důležitou informací je, že po dobu udržitelnosti projektu může být tato dobíjecí stanice využívána pouze příjemcem dotace (nesmí tedy být poskytnuta například firemním zákazníkům). U nabíjecích stanic jsou způsobilé výdaje 100 procent. Pro vybudování dobíjecí stanice je ovšem nejdříve nutné opatřit si vyjádření od stavebního úřadu, zda plánovaná dobíjecí stanice podléhá či nepodléhá stavebnímu povolení.

 

Několik doporučení

Při zpracování žádosti o podporu je primárně důležité mít zveřejněné účetní závěrky v příslušném rejstříku a zapsané skutečné vlastníky v registru skutečných majitelů. Bez splnění tohoto kritéria bude projekt vyřazen z dalšího hodnocení. Příjem žádostí bude zahájen 6. 1. 2020 a ukončen 28. 5. 2020, a jelikož je Výzva průběžná, doporučuji zbytečně neotálet s podáním žádosti, neboť se žádosti hodnotí v pořadí, ve kterém byly zaregistrovány.

Při hodnocení projektu je žádost o podporu posuzována z hlediska splnění formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. Dále probíhá věcné hodnocení, kde k žádosti o podporu budou vyhotoveny dva posudky hodnotiteli. Kritéria pro věcné hodnocení jsou rozdělena na čtyři kategorie (vylučovací kritéria, připravenost žadatele k realizaci projektu, potřebnost a relevance projektu, hospodárnost rozpočtu). Projekt může získat maximálně 100 bodů. Minimální počet bodů potřebných pro naplnění kritérií programu a schválení projektu je 60.

Důležité je dodržení Pravidel pro výběr dodavatelů OP PIK (Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost), popřípadě Zákona o zadávání veřejných zakázek se zaměřením na stanovení nediskriminačních kritérií a technické specifikace a uveřejnění veřejné zakázky na profilu zadavatele a následné uveřejnění odkazu profilu zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek.

 

Příklad výpočtu způsobilých výdajů projektu

pořízení tří elektromobilů

  • Žadatel si zvolil elektromobil v kategorii M1, způsobilé výdaje činí 45 % z ceny vozidla
  • Cena prediktivních nabídek od dodavatelů činí 700 000 Kč bez DPH
  • Způsobilé výdaje na jeden elektromobil jsou 45 %
  • Způsobilé výdaje na pořízení tří elektromobilů: 3 x 700 000 Kč x 0,45 = 945 000 Kč
  • Následně bude vypočtena dotace podle velikosti podniku – v případě malého podniku se jedná o dotaci 945 000 Kč x 0,75 = 708 750 Kč

 

Pro více informací můžete kontaktovat autorku:

Ing. Hana Pospíchalová, MBA

dotační specialista

+420 608 637 606

dotace.elektromobilita@gmail.com

 

 

 
 

Související články

 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@iFLEET.cz