iFLEET » Aktuality » Fleet dodavatel » Jedna karta, mnoho služeb

Jedna karta, mnoho služeb

 
petrol-0

pátek, 17. ledna 2014

Platby za pohonné hmoty reprezentují druhou nejvýznamnější položku v celkových nákladech na vlastnění a provoz vozidel, takže není divu, že se této problematice firmy věnují stále pečlivěji. Z důvodu snadné a přehledné evidence a usnadnění plateb často využívají palivové karty. Na trhu jich je celá řada, a i když to tak možná na první pohled nevypadá, nejsou jedna jako druhá. Některými pouze zaplatíte za palivo nebo zboží na čerpacích stanicích, jiné zahrnují i širokou nabídku doplňkových služeb a funkcí. Do té druhé skupiny patří i karta Multicard společnosti Eni.

 

Karta Multicard vznikla jako reakce na požadavky správců vozových parků, kteří chtěli víc než jen palivovou kartu, jak jsme ji znali doposud. Tlak na úspory je všudypřítomný, a protože „čas jsou peníze“, požadují firmy stále propracovanější řešení, které šetří finanční prostředky nejen přímo díky slevám, ale také nepřímo, díky snižování administrativní náročnosti a urychlování důležitých úkonů a procesů. Multicard je karta, která těmto nárokům vyhoví, protože dokáže vedle bezhotovostních plateb a zvýhodněných cen nabídnout například zjednodušený a zrychlený proces navrácení DPH za pohonné hmoty čerpané v zahraničí, umožní platby mýtného, umí i bezhotovostní úhradu jiných dálničních poplatků a díky své unikátní funkci Secure Plus dokáže zamezit krádežím pohonných hmot.

Každou kartu Multicard je také možno individuálně nastavit. Lze zvolit národní nebo mezinárodní platnost, definovat, jaké produkty a služby lze kartou uhradit, je možno zvolit zadávání stavu ujetých kilometrů při čerpání pro lepší kontrolu spotřeby jednotlivých vozů, rozdělit přehled čerpání podle nákladových středisek firmy a podobně.

 

Komplexní portál Multicard
Pro správu vozového parku je důležitý přehled o prováděných transakcích a také zabezpečení karet. Obojí nabídne online portál Multicard. Umožňuje totiž detailní kontrolu čerpání pohonných hmot na každou kartu, a to i v reálném čase. Stačí, když se odpovědný manažer přihlásí do systému a vidí každé tankování bezprostředně poté, co bylo uskutečněno. Má informaci o tom, kde řidič tankoval, jaké palivo tankoval i co si v prodejně koupil. Nepřetržitě je k dispozici také služba blokování ztracených, ukradených nebo zneužívaných karet a systém nabízí také management obnovy karet, včetně možnosti objednání nových či zaslání duplikátu PIN kódu. Lze si také nastavit upozornění na anomálie při nákupech. Pokaždé, když dojde k překročení nastaveného pravidla, dojde k odeslání upozorňující SMS na zadané telefonní číslo. Lze nastavit například tankování ve vymezeném časovém intervalu (např. pracovní doba), překročení nastaveného počtu transakcí jednou kartou za den či překročení nastavené částky za určité období.
Systém samozřejmě umožňuje vytváření výkonových a souhrnných reportů pro identifikaci nákladů na provoz jednotlivého vozu, možnost uložení těchto reportů pro další analýzu, vyhledávání transakcí podle parametrů a řadu dalších nástrojů, díky kterým lze analyzovat a optimalizovat nákupy pohonných hmot, a další využívání služeb spojených s kartou Multicard.   

 

Silniční služby
Karta Multicard byla vytvořena jako komplexní řešení doprovázející řidiče na jeho cestách jako univerzální nástroj usnadňující jeho práci i práci jeho nadřízených. Umí tedy zajistit i řadu silničních služeb spojených s provozem jak osobních, tak užitkových či nákladních vozidel. Patří sem například asistenční služba určená pro automobily s hmotností nad 3,5 tuny, která je dostupná nepřetržitě po celé Evropě. Řidič v případě problémů volá operátorovi, který zajistí pomoc. K dispozici jsou samozřejmě operátoři komunikující v českém jazyce.
Další silniční službou jsou platby mýtného s použitím OBU (On Board Unit – elektronická palubní jednotka) v mnoha evropských zemích. Důležité je, že prakticky všechny současné OBU mohou být po počáteční registraci napojeny na Multicard a mýtné je tak možno hradit jednoduchým a přehledným způsobem. 
Karta Multicard kromě výše uvedeného umožňuje také využití kombinované silniční a železniční dopravy ROLA, provozovaného společností DB Schenker. Díky ní lze převážet po železnici celé kamiony z hranic Rakouska do mnoha evropských destinací, zatímco řidiči odpočívají v lůžkovém vozu. 

 

Refundace DPH
Pro firmy, jejichž vozy tankují často v zahraničí, je určena služba Eni refundace daní. Společnost Eni ji nabízí díky spolupráci s předními specialisty v tomto oboru a držitelé karet Multicard mohou využít celkem tří režimů. Nejlevnějším řešením je standardní refundace, kdy zákazník obdrží refundovanou DPH až v okamžiku, kdy správce daně v příslušné zemi platbu provede. Rychlost tohoto procesu se v jednotlivých zemích liší, tento způsob je tedy vhodný pro firmy, jejichž cash flow není na rychlých vratkách DPH příliš závislé a které si tedy mohou počkat, až jejich žádost projde administrativním procesem u jednotlivých správců daně.
Druhým stupněm této služby je tzv. „smart refundace“. Při jejím využití jsou zákazníkovi vypláceny vratky DPH pravidelně na čtvrtletní bázi (vždy zpětně za uplynulé čtvrtletí). Poplatek za službu je v tomto případě vyšší než u standardní refundace, ale výhodou jsou pravidelné platby.
Nejrychlejší způsob refundace DPH představuje program „rychlá refundace“, ve kterém dostává klient platby na měsíční bázi. Tato služba je vhodná pro firmy, pro jejichž cash flow je důležité rychlé navrácení vázaných finančních prostředků. Tato služba je dostupná v 21 evropských zemích, ostatní programy jsou dostupné pro všechny země, kde je refundace DPH možná. Poplatky za službu jsou pro všechny země jednotné, jejich výše je stanovena rozdílně pouze podle druhu využité služby (rychlá, smart nebo standardní refundace). Finální výše poplatku je pak stanovena pouze podle skutečně refundovaných částek. 
Pro vyšší komfort klientů nabízí Eni držitelům karty Multicard také možnost sledování stavu refundace. Bezplatný monitorovací systém umožňuje po použití osobního přístupového kódu vstup do systému, kde lze zkontrolovat aktuální stav procesu refundace DPH. Služba je dostupná v českém jazyce a umožní nejen kontrolu, ale také efektivní plánování cash flow.    
Kromě refundace DPH umožňuje karta Multicard ještě výplatu refundovatelné části spotřební daně ze zemí, kde to tamní legislativa umožňuje, tedy v Belgii, Francii, Itálii, Maďarsku, Slovinsku a Španělsku.

 

Secure Plus proti krádežím

Mnohé firmy trápí krádeže pohonných hmot zaměstnanci, kteří za firemní peníze tankují pohonné hmoty do svých aut či kanystrů. Pouhou kontrolou dokumentů nelze tento jev vždy odhalit a eliminovat, řešením by byl pouze systém, který zabrání tankovat jinam než do hrdla palivové nádrže firemního automobilu či stroje. A přesně to nabízí služba Secure Plus. Pomocí bezdrátové technologie instalované na hrdle nádrže firemního vozu a pistoli výdejního stojanu totiž umožní tankování na kartu pouze do palivové nádrže autorizovaného vozidla. Pokud po identifikaci karty čtečkou umístěnou přímo u výdejního stojanu nedojde k propojení a komunikaci mezi jednotkou v pistoli a v hrdle nádrže, nelze palivo čerpat. A jakmile je pistole vytažena, čerpání se přeruší. Tímto způsobem lze podle průzkumů ušetřit mezi pěti až dvaceti procenty nákladů na palivo. Bonusovým efektem systému je, že nedovolí natankování špatného paliva, typicky benzinu do naftového vozu. Tato služba je dostupná na cca sedmdesáti vybraných stanicích Agip. 

 

Široká akceptace

Kartu Multicard vydává společnost Eni a je tedy samozřejmě akceptována v síti čerpacích stanic Agip, kde má klient přiznánu také slevu na pohonné hmoty podle objemu výtoče. Tím ale její rozsah použití nekončí, protože ji u nás akceptuje také síť ÖMV. V současnosti tedy uplatní uživatel kartu Multicard na přibližně 350 čerpacích stanicích. Tento počet se však zásadně zvýší koncem roku 2013, kdy bude možné karty Multicard uplatnit i na čerpacích stanicích Benzina. Celkem tedy bude možno s kartou Multicard hradit pohonné hmoty a další zboží na 650 čerpacích stanicích v České republice. V Evropě je pak tato karta akceptována ve 33 zemích na více než 18 000 obchodních místech partnerů konsorcia Routex. V tomto smyslu se jedná o kartu s jedním z největších pokrytí, jaké je na trhu nabízeno.

 

Napsal: redakce

 
 

Související články

 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@iFLEET.cz