iFLEET » Aktuální číslo » FLEET 2 / 2016 » Téma: Financování vozových parků

Téma: Financování vozových parků

 
2-2016

čtvrtek, 14. dubna 2016

Dnešní doba se vyznačuje flexibilitou a neustálým pohybem. Co platilo dříve, dnes neplatí, co bývalo nejvýhodnější nebo nejefektivnější, je přebito novými produkty, službami, postupy... Financování automobilů patří do této kategorie. Od dob, kdy nákup auta na identifikační číslo rovnal se finanční leasing, se změnilo opravdu hodně.

 

Jak optimálně financovat firemní auta? Jak je nakupovat, případně jak se jich poté, co si odbydou svou službu, zase zbavit? Hovoříme-li o financování, měli bychom se zabývat nejen vstupní cenou, ale také cenou „výstupní“, neboť až jejich rozdíl determinuje (společně s řadou dalších vstupů), kolik nás vlastně auto stálo. Cifra na začátku není ničím jiným než číslem, „život“ vdechne tomuto údaji až reálný provoz. Život jménem TCO (Total Cost of Ownership; celkové náklady vlastnictví).

 

Do majetku: ano, nebo ne?

Možnosti financování můžeme rozdělit do dvou hlavních kategorií podle toho, zda vozidlo vstupuje do majetku společnosti, nebo nikoli. První kategorii pak lze dále členit na subkategorie podle jednotlivých finančních produktů na úvěr a finanční leasing. V kategorii úvěrů pak můžeme nalézt různé modifikace, zatímco finanční leasing, jasněji definovaný zákonem, je víceméně unifikovaným produktem.  

Také v druhé kategorii nacházíme dvě skupiny, a to operativní leasing a pronájem. I když jsou mezi těmito dvěma produkty nepřehlédnutelné paralely, z řady důvodů je budeme držet odděleně. Svět dlouhodobých pronájmů (operativní leasing) a těch středně- a krátkodobých, realizovaných autopůjčovnami, se ovšem v mnoha ohledech sbližuje a také například daňové aspekty těchto pronájmů jsou velmi podobné.   

Nežili bychom v jednadvacátém století, kdyby trh nenabízel nejrůznější hybridní řešení, využívající z různých produktů jednotlivé atributy za účelem vytvoření, ať již zdánlivě nebo reálně, atraktivních nabídek financování. I proto je třeba je v první řadě sledovat ony dvě definované skupiny: vstupuje do majetku, nevstupuje do majetku. Vše ostatní už může být kombinací zdánlivě nezkombinovatelného...

 

Zásadní otázky: Co, jak a kolik?

Hlavním parametrem pro určování výhodnosti toho kterého druhu financování je časová hodnota peněz. Ta vyjadřuje prakticky vše, co je třeba brát při výběru finančních nástrojů v potaz. Hovoří totiž nejen o tom, jaká bude celková profinancovaná částka, zahrnuje v sobě také míru finanční nezávislosti podniku, jeho finanční strukturu či ukazatele likvidity a rentability. Bez nich není možno provést analýzu výhodnosti jednotlivých finančních produktů. Z čehož vyplývá, že jedna univerzální optimální metoda financování neexistuje.

Zatímco operativní správa vozového parku spadá do oblasti nižšího managementu a nezřídka je zejména v menších firmách svěřována jako přidružená činnost pracovníkům na pozicích, které s autoparkem nijak nesouvisejí (a leckdy jsou k tomu to účelu zcela nevhodné), sekretářky či asistentky nevyjímaje, oblast strategického řízení je již záležitostí vyššího, případně vrcholového managementu. V ideálním případě by měl management na operativním stupni (fleetový manažer, vedoucí autoprovozu) informovat nadřízené složky pravidelně o zkušenostech s provozovanými automobily, o spokojenosti interních zákazníků (řidičů a přepravovaných osob) s jejich technickými parametry, spolehlivostí a funkčností servisních či asistenčních služeb, dostupností vozidel (otázka vhodného počtu aut ve fleetu) a dalšími poznatky přímo „z terénu“. Pokud tuto vazbu management na úrovni strategického řízení fleetu nemá, pak nemá ani podklady pro správné strategické řízení, které se musí odvíjet nejen od všech výše uvedených finančních ukazatelů a případných změn struktury společnosti či změn v předmětu podnikání, ale také od operativou sesbíraných praktických zkušeností s používáním těch kterých produktů a služeb. Díky tomu se lze poměrně snadno dopátrat odpovědi na otázky „co?“ a „kolik?“. Tedy jaká auta budeme potřebovat a kolik jich budeme potřebovat. Třetí otázka zní „jak?“, tedy jak takto determinovaný vozový park budeme pořizovat. Přitom platí, že nejen firemní finanční ukazatele, ale také to, jaká auta a kolik jich budeme kupovat, ovlivňuje efektivitu jednotlivých způsobů financování.

Abychom si to tedy shrnuli, potřebujeme vědět jak je na tom firma z hlediska finančních ukazatelů, jaké má do budoucna plány (investiční, restrukturalizační...), jaké jsou zkušenosti se stávajícím řešením, jaká auta a v jakém počtu potřebuje a také jakým způsobem je hodlá provozovat, což je provázáno jednak s otázkou „co?“ a také se zůstatkovými hodnotami, které na výstupu určí, kolik peněz bylo nutno na pořízení vozu vynaložit. Pak už by nemělo být problémem zjistit, co bude pro financování vozového parku nejlepší... 

 

Celé hlavní téma vydání naleznete v magazínu FLEET firemní automobily č. 2/2016, který vychází ve společné distribuci s týdeníkem Ekonom 14. dubna 2016.

 
 

Související články

 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@iFLEET.cz